15 новембар 2010

Решења из протекле недеље:

742. Полазим с кеја к небу (пола зимске јакне БУ)
743. Шарана среди Никола (шара на средини кола)
744. Подрумом јечи ода (под румом је чиода)
745. Немац и вила (нема цивила), Нема цивила (Немац и вила)
746. Пас уједе очајника (пасује део чајника)
747. Копира те Бранислав (брани Славко пирате)

Данас је почео Сајам намештаја у Београду па би тема за ову недељу могла да буде НАМЕШТАЈ. Направите ребус (или неку од његових подврста) са неким делом (деловима) намештаја, при чему није обавезно да сви појмови на слици буду тематски. Ова тема ићиће само ове недеље па пожурите са слањем идеја. Ако сте раније објавили у неком од часописа ребус који одговара овој тематици, пошаљите скениран цртеж са подацима где је објављен и када.