01 мај 2021

NAJREBUS APRILA
(PRVA FAZA)
 

Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku aprila.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati šestorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do utorka 04.05.2021. do 20,00.
- Druga faza počinje u sredu i trajaće do petka 07.05.2021. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

 
8616. Ava Nikolu tužaka (avan i kolut u Žaka)
8617. Brije nas Mijana (Bri je nasmijana)
8618. Taj čin as ceni (Tajči na sceni)
8619. Alisa šeće rano Milanom (Ali sa šećeranom i lanom)
8620. Namjera makijavelista (na mjerama Kija veli sat)
8621. Profit Erola mami (profiterola mami)
8622. Sreo Mitar Omera (s Reom i Tarom Era)
8623. Pijani nasu s nama (pijanina s usnama)
8624. Prati stražarka uznicu (Prat, Istra, Žarka uz Nicu)
8625. Nika bitange potera sama (nikab i tange po terasama)
8626. Popisaše širom sela (Popi sa šeširom sela)
8627. I bradonje galame (Ibra, do njega lame)
8628. Dobar anagram, bolan! (do Bara nag Rambo, lan)
8629. U torbi je liker (utor, bijeli ker)
8630. Ka Napulju bi cestar (kanap u Ljubice star)
8635. Banu zla Stana (Ban uz Lastana)
8636. Sni Marin gost Artur (snima Ringo Star tur)
8637. Stari major ganuo Boru (Star ima jorgan u oboru)
8638. Ko to tamo peva? (Toto, Tomo, ševa)
8639. Trpe zubari (trpezu bari)
8640. Prijesna jaja oni vole (prije naja Jason i vol E)
8641. Te slave slavi mesto (Tesla, vesla, vime, sto)
8642. Donji veš (Sonji keš)
8643. U nadi, ženo, živi! (Una diže nož Ivi)
8644. Popi Stam lažnjaka (Po, pista, mlažnjak A)
8645. Samur vama skup (sa murvama skup)
8646. Šta piše stoper? (štap i šestoper)
8647. Nadmene omraze (nad Meneom Raze)
8648. Kudi demokrate ona (kud ide mokra Teona?)
8649. Prija muku muči (pri jamu kum uči)
8650. I naši šamaraju (Ina šiša Maraju)
8655. Savu kore pomorke (sa Vukorepom orke)
8656. Lova curama dana (lovac u Ramadana)
8657. Oca tješi Marin (ocat je Šimarin)
8658. Dokaz Ana dostavila (do kazana dosta vila)
8659. Sena je lepa s jeseni (sena jele, pasje seni)
8660. Liga šampiona (paša i golmani)
8661. Rad animatora (Radan i Matora)
8662. Rad u fabrici (Radu, Fabrici)
8663. Elena Kitić (nakit i ćele)
8664. Zamiru jeleni (za Miru je Leni)
8665. Stara se nana papi rugala (Stara sena, na papiru Gala)
8666. Svidele su mu se (svi dele sumu s E)
8667. Svom bati Mavi skače (s vombatima viskače)
8668. Salasto meso (sa Lastom Eso)
8669. Safron tera magare (sa fronterama gare)
8673. Japa na cug juri (Japanac u Gjuri)
8674. Popularna kuma Mijana (pop u Larnaku mami Jana)
8675. Doge bi salame (do gebisa lame)
8676. Ribar iz Uba (Ibar i zubar)
8677. Hoćemo li u Šabac na vašar (voće, Mili, Una, basna, Jašar)
8678. Kosti mamuta (kostim, a/M/uta)
8679. Što kinje gošću prije? (ćuprije, štok i Njegoš)
8680. Jurim penziju, ček u PIO fondu (Juri Mpenzi juče kupio fondu)
8681. Papuče za baletane (Pap, uče, Zabaleta ne)
8682. Sakristan ometa donore (sa Kristanom Eta do Nore)
8683. Svud uimamo nasitno (s vuduima monasi, Not)
8684. Suvomesnate prerađevine (s uvom Esna te pre Rađe vina)
8685. I zavede te mila Natalija (iza vedete Milana Talija)
8686. Objedinjen atak na bogove (obje dinje na tak nabo Gove)
8687. Kasni Mate ljutito (ka snimatelju Tito)

30 април 2021

Јован Новаковић шаље обавештење о почетку мајских оптимизација. Придружите се!

25 април 2021

Решења:
8655. Саву коре поморке (са Вукорепом орке)
8656. Лова цурама дана (ловац у Рамадана)
8657. Оца тјеши Марин (отац је Шимарин)
8658. Доказан Ана доставила (до казана доста вила)
8659. Сена је лепа с јесени (сена јеле, пасје сени)
8660. Лига шампиона (паша и голмани)
8661. Рад аниматора (Радан и Матора)
8662. Рад у фабрици (Раду, Фабрици)
8663. Елена Китић (накит и ћеле)
8664. Замиру јелени (за Миру је Лени)
8665. Стара се нана папи ругала (Стара сена, на папиру Гала)
8666. Свиделе су му се (сви деле суму с Е)
8667. Свом бати Мави скаче (с вомбатима вискаче)
8668. Саласто месо (са Ластом Есо)
8669. Сафрон тера магаре (са фронтерама гаре)
8670. Полицајац вијеће угледао (полица ЈА, цвијеће УГ, лед АО)
8671. Пустикара (ара, кит, суп)
8672. Складати је лако (С клада, тијела КО)