11 децембар 2020

NAJAVA TAKMIČENJA U REŠAVANJU REBUSA NA SLAVKOVOM BLOGU

Autor rebusa Milan Sečujski

POZIV

Piše: Milan Sečujski

Poštovane kolege enigmati,

zadovoljstvo mi je da vas, posle dužeg vremena, ponovo pozovem na prednovogodišnje takmičenje u rešavanju rebusa koje organizujem (ovo će po redu biti šesto, odnosno, peto koje gostuje na ovom blogu). Takmičenje će se održati u subotu 19. decembra i nedelju 20. decembra. Nadam se da ćete i ovog puta uživati u rešavanju kao i na prethodnim takmičenjima, kada su najuspešniji rešavači bili Dejan Minić i Ilija Đurković (sa četiri uzastopna trijumfa!).

 

PROPOZICIJE TAKMIČENJA

Takmičenje počinje u subotu u 19h, kada će biti postavljen link sa zadacima, a završiće se u nedelju u 23h, do kada sva rešenja treba da pristignu. Verujem da je većinu zadataka, ako ne i sve, moguće rešiti i mnogo brže, a takmičenje ovoliko traje da bi u ta dva dana svako ko je zainteresovan našao malo vremena da se uključi.

Pored klasičnih rebusa biće tu i raznih drugih vrsta. Uz svaki neklasični rebus dato je, za svaki slučaj, kratko uputstvo kako se rešava.

U subotu u 19h počinje prva faza takmičenja, kada će biti postavljen link sa zadacima. Svaki od 24 rebusa u prvoj fazi takmičenja nosi 8, 12 ili 16 poena, a takmičarima je kao pomoć dat samo broj slova pojedinih reči u rešenju. Prva, glavna faza takmičenja traje 24 sata, do nedelje u 19h.

U nedelju u 19h takmičari dobijaju prve pomoćne informacije. U 19:00 biće postavljen link sa pomoćnim informacijama – nećemo reći kakvim – čime počinje druga faza takmičenja. U ovoj fazi takmičenja svaki od rebusa nosi polovinu početnog broja poena, dakle, 4, 6 ili 8 poena. Druga faza takmičenja traje 2 sata, do nedelje u 21h.

U nedelju u 21h takmičari dobijaju poslednje pomoćne informacije. U 21:00 biće postavljen link sa informacijom o broju slova pojedinih reči u postavci rebusa, čime počinje treća i poslednja faza takmičenja. U ovoj fazi, koja takođe traje 2 sata, svaki od rebusa nosi četvrtinu početnog broja poena, dakle, 2, 3 ili 4 poena. Kraj treće faze i čitavog takmičenja je u nedelju u 23:00.

Kao i prošle godine, takmičari će moći i ranije da traže određenu vrstu pomoći e-mailom. Dakle, ako vam ne odgovara da čekate nedelju u 19h ili 21h, možete i ranije da zatražite prvu pomoćnu informaciju ili obe pomoćne informacije. Trudiću se da na takve zahteve odgovaram u najkraćem roku, a takmičarima koji budu tražili neku od ovih pomoći poeni će biti skalirani na odgovarajući način.

Rešenja se šalju na e-mail domaćina takmičenja: milan.secujski@sbb.rs. U slučaju nejasnoća takmičari mi se mogu obratiti na e-mail ili na telefon 064/3866-422.

 

VAŽNO! Takmičari imaju pravo da pošalju po jedan set rešenja u toku svake od tri faze takmičenja (dakle, ukupno tri seta rešenja). Svaki set rešenja biće bodovan u skladu s fazom tokom koje je stigao, uzimajući u obzir i to da li je takmičar prethodno e-mailom primio neku pomoć. Na kraju poslednje faze tolerisaće se kašnjenje od maksimalno tri minuta, ali sa po jednim kaznenim poenom za svaki minut. Svaki takmičar u okviru svakog seta može ispraviti proizvoljan broj rešenja iz prethodnih setova za koja smatra da su pogrešna, odnosno, ako je za neki rebus poslato više različitih rešenja u pojedinim setovima, ocenjuje se samo poslednje rešenje.

Na primer, ako primetite da ste u prvoj fazi poslali pogrešno rešenje nekog rebusa, dovoljno je da u drugoj fazi pošaljete tačno rešenje - dobićete onoliko poena koliko taj rebus nosi u drugoj fazi. Međutim, ako je vaše poslednje poslato rešenje nekog rebusa netačno, nećete dobiti nikakve poene za taj rebus (čak i ako je neko od prethodno poslatih rešenja tog rebusa bilo tačno).

U slučaju jednakog ukupnog broja osvojenih poena, pobednik će se odlučivati primenom sledećih kriterijuma (po redosledu koji odgovara prioritetu):

- ukupan broj osvojenih poena u prvoj fazi (pre prve primljene pomoći),

- ukupan broj osvojenih poena u prvoj i drugoj fazi (pre druge primljene pomoći),

- vreme prijema prvog seta rešenja.

Ne zaboravite da rešenja rebusa iz prve faze pošaljete do nedelje u 19h, da ne biste za njih dobili samo polovinu ili četvrtinu broja poena koji u startu nose.

 

Na kraju, želeo bih da se zahvalim kolegama sa bloga (i posebno jednoj koleginici) bez čije podrške ovog takmičenja svakako ne bi bilo!  

Želim vam prijatnu zabavu!

 

Preuzeto sa bloga TiO Slavka Bovana

 

 

 

 

 

09 децембар 2020

 ДОПУЊЕНА БАЗА РЕБУСА

Ове недеље сам на раду од куће, па пошто сам имао више слободног времена, искористио сам да попишем све ребусе из издања која сам ја уређивао пре 20-ак година. То су: Квиз Браничево, Енигматски лист Квиз (када га је преузео Миле Јанковић, а ја остао уредник), ХАОС и Џокер осмосмерка. На крају сам додао и три издања Енигматског Црвен Бана, јер сам за прва два урадио репринт, а трећи ми је послао Славко Бован. Трећи број су урадили чланови тадашњег ЕК Ђорђе Натошевић из Сомбора. Сутра ћу убацити и све ребусе са блога објављене у новембру.

 

06 децембар 2020

 NAJREBUS NOVEMBRA

Dosta kvalitetnih rebusa i teške odluke sudija u završnici glasanja, to je opis novembarskog izbora najrebusa. A na kraju dva rebusa sa istim brojem poena - 23. Imali su i isti broj poena u prvoj fazi glasanja, pa je na kraju za najbolji proglašen rebus koji je imao jednu peticu (drugi nijednu) sa rešenjem: Sina juri mama (Sinaj u rimama), čiji je autor Slavko Bovan. Bravo Slavko! Drugo mesto osvojio je Milan Žarkovački sa takođe odličnim rebusom: Popih ti ja malo vina (po pihtijama lovina). Nadam se da će i decembar biti u znaku odličnih rebusa.


Решења:
8286. Три Костине мазе (трико с Тине Мазе)
8287. Svi Lauru cijene (svila u ruci Jene)
8288. Самоникли сирак (са Мони клис и рак)
8289. Тарабу Сенка пере (Т ара, бусен, капе РЕ)
8290. Taraba Denis boja (Tara, Bud, Enis, Boja)
8291. Гемишт и клековача (гем и штикле ковача)
8292. Колико дана има липањ? (коли код Ана и мали пањ)
8293. Уни шумар кике дира (у Нишу Марк и Кедира)
8294. Славиша Жунгул (плави шал уз гол)
8295. Полугалоп ата ритом (полуга, лопатар и Том)
8296. Ал-Каида рови (алка и дарови)
8297. Бар мени џинс, а бунде вама (бармен и џин са бундевама)
8298. Бал канибала (Балкан и бала)
8299. Узели се момак и цура (уз елисе М О мак и Ц ура)
8300. Двојници; Нас тражи суд (Д војници; на стражи су Д)
8301. Милица има шнале (лемилица и машна)