22 јул 2018

Rešenja:
6251. Kola kupila Dara (K Ola, kup i Ladara)
6252. Predali ćaći romane (pre Dalića Ćiro, Mane)
6253. Skupe su banane (S kup, E Suba, Nane)
6254. Pik Slavomira (piksla, vo, Mira)
6255. Lukava i ta lija (luk, Ava, Italija)
6256. Merilo rada (Meril, orada)
6257. Marina danas tupi (marinada na stupi)
6258. Unese serum Aca (u neseseru maca)
6259. Por tretira Tara (portreti ratara)
6260. Potplate li, ono, njega? (potplate, Lion, Onjega)
6261. Doru ševi neki monah (do ruševina kimona H)
6262. Prika kadu umaza (pri kakaduu Maza)
6263. Idete li na izbore? (I detelina i Z bore)
6264. Dokaz Ana sakrila (do kazana SA krila)
6265. Nema malaz Mija (neman, ala, zmija)
6266. Izak ide na Čiovo ljeti (iz AKI de naučio voljeti)
6267. Filip je važna ličnost (fi, LI pjeva, Ž, na LI Č nos(e) T)
6268. Provalija (prova, lija)