23 август 2010

Ове недеље тема је шах, а за следећу недељу најављујем такмичење у решавању ребуса поводом 30 година мог бављења енигматиком и поводом прве годишњице рада овог блога. Надам се да ћу припремити и неке награде, а о свим детаљима обавестићу вас у току наредне недеље.
РЕШЕЊА:
625. Копаоник (копа ОН ИК)
626. Пусти оток (пустио ТО К)
627. Лака жена (ЛА каже НА)
628. Брука пешака (Б рука, ПЕ шака)
629. Радојица (РА доји ЦА)
630. С ким оде Пеца (ОД Еским пеца)
631. Мокри јеж Ену боде (МО крије жену Б од Е)
632. Ана, Гигу зови (А наги гузови)
633. Био Дески Тома (БИ оде с китом А)
634. Аго, лаже нас алас Омер (А гола жена са ласом ЕР)