05 март 2013
Наш млади колега Никола је саставио неколико ребуса у којима су у поставци наши врсни састављачи ребуса. Ако их препознајете, решавање вам неће бити тешко.

03 март 2013

Решење:
1771. Скуп аматера са Комора (с купама тераса, комора)
1772. Шакале даском бијем (шака леда с комбијем)
1773. Ко шеви нашу Мару? (кошеви на шумару)
1774. Турска кава цара кријепи (тур, скакавац, ара крије пи)
1775. Ви Дражене се ни цара не бојите (видра, жене, сеница, ране, боји Т Е)
1776. Голови Месија (голо виме сија)
1777. Метакса са салатом (метак, саса с алатом)
1778. Баласт у нама (бала с тунама)
1779. Сан сироте Разије (Сан Сиро, Теразије)
1780. Камо ране зидари (дар и Каморанези)
1781. Пери скаче притисак (периска, чеп, рит, Исак)
1782. Паркић Анки подалеко (пар кићанки под Алеком)
1783. Пренемагаће се дуго (пре Нема гаће, сед Уго)
1784. Роби медузу с Ненадом отима (роб и мед уз усне над омотима)
1785. Нестала жица (не сталажица)
1786. Успон иште напор (у С поништена ПОР)
1787. Епицентар (Е, пи, цент, ар)
1788. Нови шеф је Стева (НО више Ф јесте ВА)