12 септембар 2017


Slučajno sam naleteo na jedan zanimljiv rečnik na internetu pa vam dajem link da ga skinete, ako želite. To je Rječnik poljičkih fitonima  https://hrcak.srce.hr/file/262705

10 септембар 2017

Решења:
5469. Диск Рајко баца (Дис крај кобаца)
5470. Мета куршума (метак у ршума)
5471. Прија се румени (при Јасеру мени)
5472. Мајци тражи Рада лимун (мајмун, цитра, жир А, Дали)
5473. Сведоку пала маска (свеска, до купа лама)
5474. Видео оком, па сами лоше мисле (леви део компаса, Милош, Е мис)
5475. Ко то тамо пева? (Џо по тами пеца)
5476. Сликар иште иновације (слик, ариш, теин, овације)
5477. Прокапао наш лем (Прока пао на шлем)
5478. Распалили подлаци Иду (Рас па Лили по длаци иду)
5479. Пошто-пото (Пош, топ, Ото)
5480. Идете ли на летовање? (Лето, Вање и детелина)
5481. Сан Танасија (Сантана сија)
5482. Прелепе тапете (Преле, пета, пете)