03 март 2017Ово је Решадово реаговање на ребус Момира Вученовића бр. 5079.

01 март 2017

NAJREBUS FEBRUARA

Poštovani posetioci bloga, počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na blogu u toku februara.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do nedelje 5.3.2017. do 20,00.
- Druga faza počinje u ponedeljak i trajaće do četvrtka 9.3.2017. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  nikic.branislav@gmail.com ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

4998. Sve slave slavili (Vilis vesla, vesla)
4999. Nagle osobe (nag Leo, sobe)
5000. Tu peć Eva planira kupiti (tupe, ćevap, lan i rak u piti)
5001. Petar dekorater (petarde, kora, ter)
5002. Nosi triko Kosa (nos i tri kokosa)
5003. Nada s cimerom (na dasci M Ero M)
5004. Šestar Ana koristila (šest ara na kori, stila)
5005. Namet Amalije (na metama lije)
5008. Sana nas omamila (s ananasom Amila)
5009. Dina miti Marijana (dinamit ima Rijana)
5010. Finkinje napile Tina (Fink i njena piletina)
5011. Podrum u Subotici (po drumu su b/u/tici)
5012. Lepi Nenad i nar ima (lepine na dinarima)
5013. Slutnja masu satire (s lutnjama su satire)
5014. Ističem pres (isti čempres)
5015. Mali nauk Aci (malina u kaci)
5016. Ome timari Nada (o meti marinada)
5017. Ukini vozove! (u Kini vo zove)
          Ukini vožnje! (u Kini vo žnje)
5018. Sale Mili cedi lan (sa lemilice Dilan)
          Sale Mili cedi nar (sa lemilice dinar)
5019. Nas okovi malo žulje (na sokovima lož-ulje)
5020. Solista (so, lista)
5025. Natu Niko ševi (na tuni koševi)
5026. Kara snaša Franu (karas na šafranu)
5027. Presti žene moraju (prestiže Nemo Raju)
5028. Ružna nosina (ruž nanosi Na)
5029. Većaju Kanađani (veća juka na Đani)
5030. Vesko Risti praska (Ves koristi praška)
5031. Umag lijepo redatelje animira (u magli je pored ateljea NI Mira)
5032. Naša Lena ka čiči ode (na šal Ena kači čiode)
5033. Voli Dora kestenje (Voli do rake stenje)
5037. Dosta Rudi jede dinje (do starudije Dedinje)
5038. Predrag Stojaković (pre dragstora Ković)
5039. Redovno vara žene (red ovnova, raže ne)
5040. Mis trijenala Milica (mistrije na lami, lica)
5041. Udri mutave! (u Drimu tave)
5042. Tu nema nas Tirke! (tune, manastirke)
5043. Vo jede so - Osede Jov
5044. Dolina Dona (do Li Na Dona)
5045. Irena Kolesar (Rasel, Oka, Neri)
5046. Pare mu autor uze, Brane (par emua u toru, zebra ne)
5050. Li Marvin (limar Vin)
5051. Moj sijedi striko (Mojsije, Dis, triko)
5052. Otkaza Petar dom (otka za petardom)
5053. Strije Leu zgranule (strijele uz granule)
5054. Nastu budi Lana Ružina (na stubu Dilana ruži Na)
5055. Decidirano kažu ne! (deci dira Noka žune)
5056. Zbunjeni jež u torini (žbunje nije žuto Rini)
5058. Petrovaradin (pet ro vara Din)
5059. Karate Kid (karote, kim)
5060. Ušiva Zaga Zavišu (uši, vaza, gaza, Vi/š/nu)
5061. Kupio Toza meni limete (kup i Oto zamenili mete)
5062. Stara bomba (s tarabom Ba)
5063. Grijeh ribara Marka (grije Hribara marka)
5064. Laki rano Sema budi (lakira nos Ema Budi)
5065. Trik starog Ibrahima (tri kista, rog i Brahma)
5066. Diskusije nudim (disk u sijenu, dim)
5067. Melita na nas urla (Mel i tanana surla)
5068. Majkla vija turist (Maj klavijaturist)
5069. Stari deo Kotora (Star ide oko Tora)
5071. Arijan Komazec (Cezar okna J ima)
5072. Sirovi praziluk (kuli, zar, pivo, ris)
5073. Robert Oven (ro, Betoven)


27 фебруар 2017

AKTUELNO

      Na izbornoj skupštini Enigmatskog saveza Srbije održanoj 25. februara 2017. u Beogradu, izabran je novi predsednik ESS Željko Dimović (čestitke od mene i od članova EK Braničevo). Detaljnije o ovom događaju možete pročitati na drugim blogovima, a ja sam samo hteo da napomenem da sam iskoristio priliku da na ovom skupu predam diplomu i zlatnu plaketu Milosavu Marjanoviću iz Valjeva za najrebus 2016. Potrudiću se da i narednih godina na ovaj način dodeljujem nagradu najboljem sastavljaču rebusa, ako je dobitnik u mogućnosti da dođe.


26 фебруар 2017

Решења:
5050. Ли Марвин (лимар Вин)
5051. Мој сиједи стрико (Мојсије, Дис, трико)
5052. Отказа Петар дом (отка за петардом)
5053. Стрије Леу згрануле (стријеле уз грануле)
5054. Насту буди Лана Ружина (на стубу Дилана ружи На)
5055. Децидирано кажу не! (деци дира Нока жуне)
5056. Збуњени јеж у торини (жбуње није жуто Рини)
5057. Пар кокос иска (парк око Сиска)
5058. Петроварадин (пет ро вара Дин)
5059. Карате Кид (кароте, ким)
5060. Ушива Зага Завишу (уши, ваза, газа, Ви/ш/ну)
5061. Купио Тоза мени лимете (куп и Ото заменили мете)
5062. Стара бомба (с тарабом Ба)
5063. Гријех рибара Марка (грије Хрибара марка)
5064. Лаки рано Сема буди (лакира нос Ема Буди)
5065. Трик старог Ибрахима (три киста, рог и Брахма)
5066. Дискусије нудим (диск у сијену, дим)