20 јул 2013

15 јул 2013
Ову недељу започињемо ребусима још једног сјајног састављача, Зорана Радисављевића из Новог Сада. Њега није било неко време на овом блогу као аутора, па ми је зато посебно драго што је одлучио да нам се поново придружи.

14 јул 2013

Решења:
2019. Смара Момчила Герасим (с марамом чилагер Асим)
2020. Не дам Анти лима (Неда мантил има)
2021. Ђакузи масирање (ђак узима сир Ање)
2022. Чека нас Паралија овог лета (чек, Ана С, пара, лија О, во Г, лет А)
2023. Добро знамо Тицијана (до Броза на мотици Јана)
2024. Парче нара ти Дона дала (пар четинара до Надала)
2025. Убога Ћемила наби шевца (у Бо гаће Милана Бишевца)
2026. Сјај ималина (с јајима Лина)
2027. Умаза Јаго дом (Ума за Јагодом)
2028. Узде липицанера (у здели пица, не Ра)
2029. Александар Поветкин (десни аперкат кловна)
2030. Стрико зарадова тренера (с три козара до ватре Нера)
2031. Мачетом Патрик лупка (маче, Том, па три клупка)
2032. Бакина слутња (БА Кина, С лутња)
2033. Бокор амарилиса (аси, лира, Мароко Б)
2034. Чија мајка сада плаче? (ЧИ Јамајка, С ада, ПЛ аче)
2035. Карданска осовина (К ар, Данска О, СО вина)