08 септембар 2018

НАЈРЕБУС АВГУСТА

Судије су у другој фази биле брзе, па могу и пре предвиђеног рока да објавим резултате. Поново је било занимљиво гласање, у којем је ребус који је имао две 5-ице освојио тек треће место, а првопласирани ребус је са само две 4-ке био најбољи. Најбољи ребус августа месеца је ребус Тонћија Кулић са решењем: Нас лагала балерина (наслагала бале Рина). Браво Тонћи за још једну победу у месечном избору. Први пратиоци су му ребуси Момира Вученовића и Илије Оздановца, па моје честитке и њима за одличне идеје. Хвала и судијама за добро обављен посао.


ВРЕМЕПЛОВ

06 септембар 2018


NAJREBUS AVGUSTA
(DRUGA FAZA)


     U prvoj fazi glasanja učešće je uzelo 13 sudija. U drugu fazu ide 9 rebusa koji su sakupili od 5 do 9 bodova. U drugoj fazi glasanja, četvorica sudija odabraće 5 rebusa za koje smatraju da su najbolji i podeliće im bodove po sistemu 5, 4, 3, 2 i 1 bod. Sudije u drugoj fazi biće Slavko Bovan, Boris Nazansky, Nedjeljko Nedić i Rade Goljović.      Ukoliko je neko od sudija sprečen, molim da mi na vreme javi, da bih našao zamenu. Rok za glasanje je nedelja, 09.09.2018 do 20,00 časova. Glasovi se šalju na moj mejl nikic.branislav@gmail.com  
Evo odabranih rebusa:


04 септембар 2018

02 септембар 2018

Решења:

6369. Уја Јово дуго лови (у јајоводу голови)
6370. Еро туче хиње (ерот у Чехиње)
6371. Анти кварим алат (антиквар има лат)
6372. Ми смо мировали (мис, Момир, овали)
6373. Полако копа Тика (Полак, око, патика)
6374. Тањи Ристо пева (тањири, стоп, Ева)
6375. Он Крајана насамарио (онкрај ананаса Марио)
6376. Помор капиталаца (поморка пита Лаца)
6377. Доза горке суручице (до Загорке су ручице)
6378. Тен девојка негује (тенде, Војкан, Е гује)
6379. Немац викаше ''стани'' (нема цвика шеста НИ)
6380. Свој ником не дам (с војником Неда М)
6381. Послије посла вараш Кају (По слијеп, О, Слава Рашкај, У)
6382. Доводе те кући са пуно пара (до воде текући сапун, О пара)
6383. Добри јунак, а пријете му рано (до Бријуна Каприје те Мурано)
6384. Удруга лијечника (уд Р, У галије, Ч Ника)
6385. Доплата намета (до платана мета)
6386. Ја јак рум Пиргу дала (јаја, крумпир, гудала)