03 децембар 2009

Овај ребус у стрипу сам објавио 2000. године у Квизу Браничево, па је његова актуелност у том тренутку била додатни квалитет.

30 новембар 2009За ову недељу сам вам припремио ребусе у стрипу па вам за почетак приказујем антологијски ребус Тончија Кулића објављен у сарајевском Орбису 1990. године. Хтео бих да напомен још нешто у вези самог аутора, наиме, Тончи је почео као илустратор ребуса у Орбису и врло брзо се појавио и као аутор. Имао је доста изузетних ребуса, а овај му је врхунац. Ако неко има сачуване старе бројеве Орбиса нека ми пошаље скениране стране с ребусима и ја ћу врло радо објавити, јер је Тончи био и изузетан илустратор.
Само још једна напомена уз овај ребус, решење је наравно на ијекавици.

29 новембар 2009

РЕШЕЊА:

209. Ниси вична (Н и С ивична)
210. Гриз оста Вити (ГР изоставити)
211. Рибли зна циљ (Р и близнаци Љ)
212. Бекер елиминисан (бекерел и мини с А Н)
213. Чист реми (Ч И стреми)
214. Туфне по Стоји (ту Ф не постоји)
215. Еп о Сталонеу (Е постало не У)
216. Исус Христ (И с У с Х Р и с Т)
217. Тријумф Алисе (трију М фали СЕ)
218. Купи шибице (К упиши Б и ЦЕ)
219. Кума Лојза гради (К у малој загради)
220. Коса Лини јача (коса линија ЧА)
221. Доминација (до МИ нација)
222. Уво Кати вуче Тина (у вокативу четина)
223. Премије једино имате за тим (пре Мије је Дино и Мате затим)
224. Заре зна запети (зарез на запети)
225. Запе Таса, запе Том (запета за запетом)
226. За резиме Ђуза рез има (зарези међу зарезима)
227. Саксија са цвећем (са К С и Ј, а са Ц веће М)
228. Свеће не горе (С веће него РЕ)