16 октобар 2021

NAJAVA TAKMIČENJA

 ВРЕМЕПЛОВ
 
Ребусе скенирао и послао Живадин Јовановић.

10 октобар 2021

Решења:
9020. Мерима занесе с Ером (мери Маза несесером)
9021. Ми кима усусмо Кингу (Мики Маус у смокингу)
9022. Васја горче вино моли (Олива с јагорчевином)
9023. Данко Кујунџић (Јуџин, Донка, Ћук)
9024. Ухо гараво волим (у Хогара во, во, лим)
9025. Подука тапетарима (по дуката Петар има)
9026. Ко папу тера? (копа пут Ера)
9027. Šašava Žana šara mural (Saša, vaza, NASA, ram, Ural)
9028. Женидба (беж дина)
9029. Сомбор (бос Ром)
9030. То скидај у бесу! (Тоски дају бесу)
9031. Дођи, нећу те клети! (до Ђине ћутек лети)
9032. Дока на пилатес тера Икана (до кана пила, тестера и кана)
9033. Нестало је соли (Сталоне, Јес, Оли)
9034. Шери Фердо Гани сипа (шериф, Ердоган и сипа)
9035. Укори Тунижана (у кориту Н И Жана)
9036. Авантуре Коко Била (аван Т, уре К, О кобила)
9037. Око Бранка пет цура (О кобра, Н капе, ТЦ ура)
9038. Мали је Алија лијен (МА лије, А лија, лије Н)
9039. Кракатау (Крака тау)