19 новембар 2009

17 новембар 2009

Решења из протекле недеље:

189. Петко маше Стипи (пет кома шест и пи)
190. Стопе Тина; стопетина (велика стопа) (сто петина)
191. Стоје данима (стоједан има)
192. Надо с Мицом јео сам (над осмицом је осам)
193. Осамио сам се дамо сам (осам и осам, седам, осам)
194. Напет је дан (на пет један)
195. Опет је дан (о пет један)
196. Неман у лету (нема нуле ту)
197. Стриц и фратри (с три цифра три)
198. Сед, а мио сам (седам и осам)