12 октобар 2009


Ове недеље представићу вам једну врсту ребуса коју сам ја први пут промовисао у енигматском часопису "Квиз Браничево". То је заповедни ребус. Он се решава тако што при решавању користите заповедни начин, нпр. узми, стави, сеци, режи, баци. Дозвољено је користити и остало што се користи у класичним ребусима, али заповедни начин мора бити основа ребуса. Ево и првих примера:
Решења из протекле недеље:

1. Наоружана група (на О ружа, на Г рупа)
2. Добар мени (ДО бармени)
3. Сир Ена носи Ренати (сирена НО, сирена ТИ)
4. Буди сталожена (будиста Л, О жена)
5. Мостарац у Чању (МО старац, уча ЊУ)
6. Купи нешто Перице (купине, штоперице)
7. Стопер пера (сто перпера)
8. Стопе зета (сто пезета)
9. Стој Ена (сто јена)
10. Сток руна (сто круна)
11. Сто крај цара (сто крајцара)