28 октобар 2015

АКТИВНОСТИ ЧЛАНОВА ЕК ''БРАНИЧЕВО''

Од Јована Новаковића сам добио следећи мејл па га преносим у целини.

Uvaženi ljubitelji enigmatike, logičkih zadataka i optimizacija,
U novembru 2010. godine, na sajtu ENIGMATIKA i druge zavrzlame, objavljen je prvi optimizacioni zadatak, i od tada, punih 5 godina, traju mesečna takmičenja u rešavanju ove posebne vrste logičkih zadataka, koje je kasnije preraslo u Ligu optimizatora. Novembarsko kolo Lige optimizatora 2015. godine, posvećeno je ovom jubileju, i šestoj godišnjici rada sajta.

Pozivam vas da svojim učešćem, a prema raspoloživom vremenu, podržite ovo takmičenje, i doprinesete obeležavanju značajnih datuma sajta ENIGMATIKA i druge zavrzlame. Detaljnu najavu možete naći na stranici Liga optimizatora 2015, a zatim pratite link instrukcije.
Srdačan pozdrav,
Jovan Novaković
25 октобар 2015

Решења:
3875. Солира Сара Ренар (соли Ра с араре нар)
3876. Усну облизује Латифа (уснуо близу јела Тифа)
3877. Нерасти гладују (Нера стигла Дују)
3878. Завичајни колорити (зави чај Николо Рити)
3879. Добар се лонац Ади допада (до Барселонаца дидо пада)
3880. СИМ картица (симка, трица)
3881. Стрип о лицемерима (с три полице Мерима)
3882. Купићу за нас пет романа (К у пићу, Зана, с Петром Ана)
3883. Поштедео си Драгољуба (поште, део сидра, го Љуба)
3884. Прете капи с тавана (пре тека писта, Вана)
3885. Узе Винко стимулансе (уз Евин костим су Лане)
3886. Малко усни Мато плес (Малоку снима топлес)
3887. Преде бела мачка (предебела мајка)
3888. Нанини парадокси (на ни ни, пар А до кси)
3889. Купи НАСА кобалт и калај (купина, сако, Балтик, алај)
3890. Таст Ерин секти приступи (тастер, инсекти при ступи)
3891. Роналдо (длан, оро)
3892. Култард Дејвид (див једе ратлук)
3893. На дами шалови - Нада миша лови
3894. На тати гралови - Ната тигра лови
3895. Mona Lisa (samo Na Li)
3896. Сергеј Лабров (сер, геј, лав, ров)
3897. Комбинације Николца (комби на цијени колца)
3898. Слика Мила (с Ли камила)
3899. Прича Бруно јасније (при чабру ној, ас није)
3900. Кип Ератостена (кипер, Ато, стена)
3901. Колона конобара (коло након оба Ра)
3902. Са моста Нада скаче (самостан А, даска ЧЕ)
3903. Лоша времена (ЛО шав, ремен А)
3904. Ено Пере са пуницом (ЕН О пере сапуницом)