недеља, 25. октобар 2015.

Решења:
3875. Солира Сара Ренар (соли Ра с араре нар)
3876. Усну облизује Латифа (уснуо близу јела Тифа)
3877. Нерасти гладују (Нера стигла Дују)
3878. Завичајни колорити (зави чај Николо Рити)
3879. Добар се лонац Ади допада (до Барселонаца дидо пада)
3880. СИМ картица (симка, трица)
3881. Стрип о лицемерима (с три полице Мерима)
3882. Купићу за нас пет романа (К у пићу, Зана, с Петром Ана)
3883. Поштедео си Драгољуба (поште, део сидра, го Љуба)
3884. Прете капи с тавана (пре тека писта, Вана)
3885. Узе Винко стимулансе (уз Евин костим су Лане)
3886. Малко усни Мато плес (Малоку снима топлес)
3887. Преде бела мачка (предебела мајка)
3888. Нанини парадокси (на ни ни, пар А до кси)
3889. Купи НАСА кобалт и калај (купина, сако, Балтик, алај)
3890. Таст Ерин секти приступи (тастер, инсекти при ступи)
3891. Роналдо (длан, оро)
3892. Култард Дејвид (див једе ратлук)
3893. На дами шалови - Нада миша лови
3894. На тати гралови - Ната тигра лови
3895. Mona Lisa (samo Na Li)
3896. Сергеј Лабров (сер, геј, лав, ров)
3897. Комбинације Николца (комби на цијени колца)
3898. Слика Мила (с Ли камила)
3899. Прича Бруно јасније (при чабру ној, ас није)
3900. Кип Ератостена (кипер, Ато, стена)
3901. Колона конобара (коло након оба Ра)
3902. Са моста Нада скаче (самостан А, даска ЧЕ)
3903. Лоша времена (ЛО шав, ремен А)
3904. Ено Пере са пуницом (ЕН О пере сапуницом)

Нема коментара: