24 јануар 2015

18 јануар 2015

Решења:
3204. Нуди Станоје Весни маскоте (нудиста нојеве снима с коте)
3205. Ко пије сада манастирку? (копије Садама на стрику)
3206. Поручите да не бисте чекали (пор у Чите, Дане, бисте, чек, Али)
3207. Заим Музаферија (Зима муза Ферија)
3208. Инкомодира ме Дара (и Нкомо дира медара)
3209. Трачани на Дону (трача Нина Дону)
3210. Хули Осман долином (Хулио с мандолином)
3211. Нада гатом мили (над Агатом Мили)
3212. Бор у Толиси (Борут о Лиси)
3213. Кринолина (крило, Нина)
3214. Сава гони магаре (са вагонима гаре)
3215. Препис камате (пре писка Мате)
3216. Укапира Мима (у капи рам има)
3217. Идеал (Еди, Ал)
3218. Зана Нимани (Нан иза Мани)
3219. Мичи генија ван! (Мичиген и Јава Н)
3220. Ал' каву и цар узима (Алка Вуица Р, У Зима)
3221. С леђа вас неки тип лема (слеђ, Ава, Снеки, типл, Ема)
3222. Нема ништа кориснијег од расола (немани, штакори, снијег, Одра, сола)
3223. Прело па телевизија (пре лопате леви зија)
3224. Пренос камате (пре Носка Мате)
3225. Назиру сестра шила (назиру се страшила)
3226. Фарсе дана (фар седана)
3227. Дога лијепо лаје (до галије пола је)