04 март 2010Ево једног од доказа како се идеје код ребуса могу понављати, ако постоји боље решење. Овај ребус сам објавио у Орбису 1984. године и он ме је инспирисао да саставим нешто боље од истих појмова. Тако је настао и ребус који сам објавио на блогу прошле године (Донеси је ти - до Неси Јети).

28 фебруар 2010

Решења:

368. Снови на масу утичу (с новинама су УТ и ЧУ)
369. Нема нам струје (неман АМ С трује)
370. Нас Анка масира (на санкама сир А)
371. Петрарка (пет Р, арка)
372. Рђаво лакирано (Р ђаволак, Иран О)
373. Па, дај, удоми неку (падају домине ку)
374. Нова цијена капуту (новац И је на КА путу)
375. Добих закупом парче Крка (до БИХ за купом пар чекрка)
376. Бар балавици дом (барба лавици до М)
377. Папа гаји нар (папагаји на Р)
378. Кријепи Мара машкаре (крије пи марама шкаре)
379. Прики клопу носе стрине (при Киклопу Н осе с три НЕ)