субота, 22. мај 2021.

ВРЕМЕПЛОВ

Ребусе скенирао и послао Александар Јанковић.

недеља, 16. мај 2021.

Решења:
8708. Увеселисмо Николи Николиње ! (Уве сели с Мони Колини колиње)
8709. Јели кике састрижене (јелик и кеса с три жене)
8710. Клике Русина (кликер у сина)
8711. Сипај, дер, ментору! (Спајдермен И, Тор У)
8712. Пратимо Јасенка (Прат и моја сенка)
8713. Сави је настрана рођака (савијена страна Р О ђака)
8714. Добри не тагује (до бринета гује)
8715. Трика се бојимо (три касе боји Мо)
8716. Сто Кадилака (сто кади Лака)
8717. Свуд омалени Финци (с Вудом Ален и Финци)
8718. Самураје мотри Ћирило (са Мурајем Отрић и рило)
8719. Рудине Окошке Горе (Руд и Нео око Шкегре)
8720. Но, страда му снајка (Нострадамус, најка)
8721. Божи лети капа штети (БО жилети ка паштети)
8722. Бураз, баца Недо мине (БУ разбацане домине)
8723. Дома често Лука писмо носи (ДО маче, стол У, капи СМО, нос И)
8724. Сеоба ластавица (СЕ обала, С тавица)
8725. Ау, Томо би лимузину (аутомобили М уз ИНУ)