08 март 2020

Решења:
7651. Скупина Маора (с купинама Ора)
7652. Парла тихо Мерима (пар лати Хомер има)
7653. Купина је окопана (куп и наје око Пана)
7654. Разори Цецу! (цура Зорице)
7655. Уплићем суд у Ватикану (у плићем суду Ват и кану)
7656. Причешће матуранта (при чешћем ату Ранта)
7657. Послије свега (по С, лијес, Вега)
7658. Patka na ledu posrće (Pat, kanal, Edu, Po, srce)
7659. Остала пуста Куба (Аоста, Лап, уста, куб)
7660. Аљоша Вуковић (/п/иво кува шоља)
7661. Она руши баки сне (о нару шиба кисне)
7662. Пробио ти кум одела (пробиотик у модела)
7663. Умирује песма њена (у М и Р У је, ПЕ смањена)
7664. Куда иде свет? (ку, два и десет)
7665. Добре скије жели сестричина (до брескви јеж, елисе с три чина)
7666. Света Гора (све Тагор/е/)
7667. Кара ташту Чедо (караташ туче ДО)
7668. Стан Лео добио (Станл/и/о /и/ О/л/ио)