17 мај 2014

VREMEPLOV

Da se podsetimo malo i rebusa iz banjalučkog Super Rubikona i to iz prvog broja koji je izašao iz štampe 2000. godine. Nemam podatak kog je to meseca bilo, jer sam samo sačuvao stranice sa mojim radovima.

11 мај 2014

Решења:
2625. Бокал вина (вокал, бина)
2626. Најпре колевка (нај преко левка)
2627. Поп у Жабарима (по пужа бар има)
2628. Коп на Колубари (копна, Кол у бари)
2629. Прелете најпре комета (Преле, те нај преко мета)
2630. Уши Душанки зебу (у Шиду шанк и зебу)
2631. Мирис кише на Балкану (ми, рис, Киш, Ена, бал, Кану)
2632. Нас тенис умара (на Сени Суматра)
2633. Снег лиже Оманка (с неглижеом Анка)
2634. Коалиција за Вацлава (коалици јазавац лава)
2635. Аудиције (на удици је Н)
2636. Тумач снова (ту мач снова)
2637. По стоци уш промили (постоци, У, Ш, промили)