18 мај 2011


U ponedeljak 23. maja 2011. godine, sa početkom u 21,00 počinje Peto takmičenje u rešavanju rebusa na blogu http://rebusi.blogspot.com/  
                                           Propozicije su sledeće:

- Na takmičenju mogu učestvovati svi koji to žele
- Ima ukupno 15 zadataka i oni će biti postavljeni u tri grupe od po 5 rebusa u razmaku od dva minuta. Početak takmičenja je u 21,00, a kraj u 22,30 časova.
- Ovo će biti verovatno prvo takmičenje na kojem će se primeniti novi sistem bodovanja koji u potpunosti zavisi od broja pristiglih rešenja, naime, za svaki rebus ću prvo utvrditi koliko takmičara ga je rešilo pa ću na osnovu toga odrediti koliko poena će taj rebus vredeti. Rebuse ću prvo rangirati po broju poslatih rešenja, a onda ću im dodeliti bodovnu vrednost krećući od 5 poena pa naviše, npr. rebus broj 13 rešilo je 11 takmičara i on dobija 5 poena, rebus broj 3 rešilo je isto 11 takmičara, pa i on dobija 5 poena, rebus broj 9 rešilo je 9 takmičara i on dobija 6 poena, rebus broj 7 rešilo je 8 takmičara i on dobija 7 poena ... Nakon određivanja bodovne vrednosti svakog rebusa, izračunavaću koliko je koji takmičar osvojio poena. Na ovaj način će rebusi biti najtačnije vrednovani.
- Rešenja se šalju na mejl
nikicb@ptt.rs ili SMS porukom na telefon 064/39-44-650. Rešenja možete slati u grupi ili pojedinačno, a vreme će vam se računati na osnovu zadnje poslate poruke.
- U slučaju da dva ili više takmičara imaju isti broj poena, presudiće brzina slanja rešenja.


16 мај 2011

Ове и наредне недеље бићете у прилици да решавате ребусе легендарног чика Станка, у чију част ЕК Нова Загонетка из Београда организује сваке друге године такмичење у састављању словних ребуса.
                                     Србољуб Станковић (1921-2000)

Иако је по професији био позоришни и телевизијски редитељ, његова велика љубав били су словни ребуси. Прве ребусе објавио је у Енигми још давне 1952. године и већ тада се могао наслутити његов дар за нове и духовите идеје. Радове је објављивао у великим прекидима од 1952-1954, затим 1983, па на крају од 1998-2000. Захваљујући Влади Тривунцу и његовим књигама о словним ребусима, многи његови необјављени радови угледали су светлост дана. По многима, чика Станко је утемељивач савременог српског словног ребуса.

Такмичење у састављању словних ребуса и индиреката
          Енигматски клуб "Нова загонетка" организује традиционално такмичење у састављању словних ребуса и индиреката, Пети меморијал "Србољуба Станковића - Чика Станка".
          Такмичење се организује у следећим дисциплинама:
  1. Чист словни ребус (једнословни, вишесловни или са речима)
  2. Комбиновани словни ребус (са словима, бројевима, знацима, симболима)
  3. Индирект у свим варијантама
     Општа такмичарска правила:
  1. Може се учествовати у једној или више дисциплина, са највише 15 састава по једној и са највише три ауторске шифре укупно.
  2. Сваки рад, са назнаком шифре аутора, мора бити коректно и потпуно представљен са решењем, a на посебном папиру А5 формата.
  3. Радови се могу састављати у складу са опште прихваћеним правилима, али и на основу нових ауторских идеја и развојних путева предметних загонетака.
  4. Код оцењивања радова узимаће се у обзир оригиналност, маштовитост, духовитост и комбинаторика поставке, као и ефектност решења.
  5. Један од критеријума у вредновању ребуса биће и «економичност» рада, тј. ра-злика између броја слова решења и броја слова у поставци.
  6. Разломачка црта у ребусима неће се третирати као посебан знак.
  7. У обзир долазе све варијације индиреката: наставак поставке, синоним или асоцијација за поставку, узимање, недостајање или наглашавање одређених делова синонима или асоцијације поставке и слично.
  8. Такмичари који не поштују наведене пропозиције биће дисквалификовани, без обзира на квалитет њихових пошиљки.
  9. Радове ће оцењивати жири који ће бити накнадно одређен. Одлуке жирија су коначне, а чланови жирија немају право учешћа у такмичењу.
10. За све такмичарске дисциплине биће обезбеђене одговарајуће награде. 
     Слање радова:
1. Радове треба слати под шифром на адресу: Мирослав Лазаревић (ЕК «Нова загонетка»), 11070 Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 124, улаз 3, стан 26.
2. У другој мањој затвореној коверти у истој пошиљци треба ставити идентификацију шифре, са пуним именом и презименом аутора, адресом и бројем телефона.
3. Рок за слање радова је 31. децембар 2011. године.
4. Резултати ће бити објављени у гласилима која су објавила и позиве за такмичење.

 

Београд, 11. мај 2011. године                             ПРЕДСЕДНИШТВО ЕК «НОВА ЗАГОНЕТКА»