18 мај 2014

Решења:
2638. Басна о боама (бас на обоама)
2639. Посеј до Новице Лери! (Посејдонови целери)
2640. Кататонија (ката Тонија)
2641. Јаки Нијемци (Јакини јемци)
2642. Избор академика те разгали (из Бора каде Мика тера З Гали)
2643. До усијања (о уси јањад)
2644. Би Романа с Тиркетом (биро, Манастирке, Том)
2645. Распали цестом Алија (Рас, палице, Стома(к)лија)
2646. Вина Вердаска - Винавер даска
2647. И вода неумитно тече (Иво Данеу, Мит, ноте, Че)
2648. Силовит контраманевар (Равена, Смарт, нокти, Вол-И)
2649. Ставра баца пикадо (доста врабаца, пика)
2650. Иди на митинг Руди (И динамит, И Н груди)
2651. Корени зла (К оре низ ЛА)
2652. Пера, чико, лаже! (перачи кола ЖЕ)