18 октобар 2014

VREMEPLOV

Ako niste imali prilike da rešavate Kvizoramu, biće vam sigurno zanimljivo da vidite kakve rebusu oni objavljuju. Rebuse je skinirao i poslao Ilija Đurković.

12 октобар 2014

Решења:
2993. Кополимери (ко поли Мери?)
2994. Штакори гује појели (шта коригује По Јели?)
2995. Женина штака (шта каже Нина?)
2996. Кориштена дрозга (кори штенад Розга)
2997. Лекари су боеми (бое миле ка рису)
2998. Егон разли чак и воду (ноге, различак, удови)
2999. Када пада мрак? (када П, Адам, рак)
3000. Парком Ада шеће рад' очаја (пар комада шећера до чаја)