17 јануар 2011

Решења из протекле недеље:

797. Добили јарани пљуске преко лица (до билијара Н и П љуске пре колица)
798. Туга остаје (Т угао стаје)
799. Ми штедимо динаре (М иште дим од ИН аре)
800. Чаше старе мученице (ЧА шестар ЕМ ученице)
801. Три корнера пенал (трико Р, Н Ера, пена Л)
802. Клари не треба нана (кларинет Р, Е банана)
803. Режирана фарса (режи РА на фар СА)
804. Плавуша пише старима (П лав у шапи шестар има)
805. Мачке чекале мишеви (мач, кече, калеми, шеве)
806. Само Тика Мару секира (са мотикама Р У секира)
807. Кола Ниџа мије (колани, џамије)
808. Тришу Петри руже (три шупе, три руже)
809. Сипање вина гостима (СИ пањеви на Г остима)
810. Купила Нада скај (КУ пилана, даска Ј)