23 септембар 2017

17 септембар 2017

Решења:
5483. Кумановке (Куманов ке)
5484. Пије саке дериште (пијесак Едер иште)
5485. Лије видра гања (лијеви Драгања)
5486. Назеб има Чак (на зеби мачак)
5487. Прима Милутин танану Мери (пре мамилу тинта на нумери)
5488. Наш емисар трчи ка селу (на шеми Сартр чика Селу)
5489. Утегла мама цуре (у теглама Мацуре)
5490. Иде дама на Копаоник (киноа по канама деди)
5491. Седа мајку лако дражи (седам ајкула код ражи)
5492. Лудаци је траже (желудац и јетра)
5493. Дај нам оне трикове (Дајнамо, /ве/не, трико)
5494. Велики мангупи (вели Ким Ангу: пи)
5495. Спреми Јерко мог ата (с премијерком Огата)
5496. Добисте три станара (до бисте Тристан, ара)
5497. Самоникла салвија (са Мони клас Ал вија)
5498. Комшије још трачаре (К ом, шије, Ј оштрач, аре)
5499. Носи Ранка минић (нос, Иран, камини Ћ)
5500. Дали Јели јагоде (ДА лије, лија, год Е)