01 април 2016

NAJREBUS MARTA

     Poštovani posetioci bloga, počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na blogu u toku marta. Bodovanje će imati dve faze. U prvoj će svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
     Prva faza počinje danas i trajaće do utorka 5.4.2016. do 20,00. Druga faza počinje u sredu i trajaće do petka 8.4.2016. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.

4231. Ubij Irca! (uši jarca)
4232. Plave Ruse voli Nada (planeru seno, livada)
4233. Tara besni, mali! (tarabe snima Li)
4234. Kon tu režira (konture žira)
4235. Prija viski Jaši (pri Javi skijaši)
4236. Klinka sa istoka (klin, Kasai, stoka)
4237. Medalja s Kariba (med, Aljaska, riba)
4238. Stric Era to psima ne da (s triceratopsima Neda)
4240. Odeću Ranko dere (ode ćuran kod Ere)
4241. Dora isekla strune (do Raise klas trune)
4242. Premorene supruge (pre morene su pruge)
4243. Korak Ruške (kora kruške)
4244. Nju šiša kalfa Risto (njuši šakal far i sto)
4245. Podeli so Melisa (pod elisom elisa)
4246. Velika praznina (Anin zar, pak i lev)
4247. Ja kasnim Adame (Jaka snima dame)
4251. Kupi nana pekmez (kupina, mape, knez)
4252. Bole s Nikolinima letuje (bolesnik o Lini, male tuje)
4253. Kašlju kibernetičari (ka šljuki Bern, etičari)
4257. Nabra Vidosava nevene (na bravi do savane vene)
4258. Do gole kože (so vole koke)
4259. Lina gladi Olega (gladiole, Galina)
4260. Ratka pali Marija (ratkapa, limarija)
4261. Dobro da je drenjak (do broda jedrenjak)
4262. Šta pisah Ani? (štap i sahani)
4263. Triša hteo delo (tri šahte, odelo)
4264. Platila Tina alat (P lati, lati N, AA lat)
4266. Uzeli su sve lake cipele (uz elisu s vela kec i Pele)
4267. Maže Milan pekmez (na ženi lampe, knez)
4268. Pavla kasirka vija (pavlaka, sir, kavijar)
4269. Ko sve čeka posao? (kos, veče, kap, osao)
4270. Nema Nikola novca (nemani, kolan, ovca)
4271. Divna je igra šakala (div, naje i grašak, ala)
4276. Ken gurabije mesi (kengura bije Mesi)
4277. Dolores uči ode (do Lore su čiode)
4278. Peš Kiri uteče (peškiri u teče)
4279. Naši šarci sutra Peri voze cipele (na šišarci su traperi, vo, zec i Pele)
4280. Kamarad udara mak (kamara duda, ram, ak)
4281. Kupi trimer Kata (kup i tri merkata)
4282. Rondo kor njače (Ron do kornjače)
4283. Naredbu lugari i zaboravili (na Red Bulu Gari, iza bora Vili)
4284. Android tablet (Tel, bat i Dorina)
4285. Krici navijača (A čaj i vani cirk)
4286. Bira me napeta Nevena u vozu (zubi, ramena, peta, ne vena, uvo)
4293. Do Hasana ode sa Rozom baba. Nebrižni šaman Milan opara Mari Bolijev dar. U Varni, Nada nakit ote Meri. Natin agent žene vara. Bata krao s Lolom, Edo doma davao lim, a Dušan bebama lagao. Strava!
     (Doha, Sana, Odesa, Rozo, Mbabane, Briž, Niš, Aman, Milano, Paramaribo, Kijev, Daruvar, Nin, Adana, Kito, Temerin, Atina, Gent, Ženeva, Rabat, Akra, Oslo, Lome, Dodoma, Davao, Lima, Dušanbe, Ba, Malaga, Ostrava)
4294. ''Sta je svit'' (staje s Vit)
4295. Dobar trik Artemija (do Bar tri karte, Mija)
4296. Petr od Advije med uze (pet roda, dvije meduze)
4297. Prele tvituje (pre letvi tuje)
4298. Nadi kona mahala (nad ikonama hala)
4299. Sobe na petom su zauzete (s obe nape Tom, suza uz ete)30 март 2016

OBAVEŠTENJE

Upravo sam dobio mejl od Milana Sečujskog, da mu je sajt ponovo aktivan, ali na drugoj internet adresi. Ja sam je u rubrici korisni linkovi ispravio pa možete ponovo da kliknete na taj link.

27 март 2016

Решења:
4275. ''Не клепећи нанулама'' (неке пећи на нулама)
4276. Кен гурабије меси (кенгура бије Меси)
4277. Долорес учи оде (до Лоре су чиоде)
4278. Пеш Кири утече (пешкири у тече)
4279. Наши шарци сутра Пери возе ципеле (на шишарци су трапери, во, зец и Пеле)
4280. Камарад удара мак (камара дуда, рам, ак)
4281. Купи тример Ката (куп и три мерката)
4282. Рондо кор њаче (Рон до корњаче)
4283. Наредбу лугари и заборавили (на Ред Булу Гари, иза бора Вили)
4284. Андроид таблет (Тел, бат и Дорина)
4285. Крици навијача (А чај и вани цирк)
4286. Бира ме напета Невена у возу (зуби, рамена, пета, не вена, уво)
4287. Дама мази Драгана (Нада, мама, зид, рага)
4288. Изабра неда мене (иза бране даме не)
4289. Парче тканине (пар четка Нине)
4290. ''Не клепећи нанулама'' (никле пећи на нулама)
4291. Пију Кубанци (пијук у банци)
4292. На риви се Кате драла (нари висе, катедрала)