07 децембар 2019

06 децембар 2019


NAJREBUS NOVEMBRA
(DRUGA FAZA)


     U prvoj fazi glasanja učešće je uzelo 15 sudija - Aljoša Vuković, Branislav Nikić, Nebojša Dragomirović, Svetlana Jorgaćijević, Emilija Bunjac, Rešad Besničanin, Gojko Mandić, Slavko Bovan, Dragiša Cetić, Nedjeljko Nedić, Ranko Skopal, Boris Nazansky, Ejub Semić, Vladimir Šarić, Milan Žarkovački.
      U drugu fazu ide 12 rebusa koji su sakupili od 5 do 10 bodova. U drugoj fazi glasanja, četvorica sudija odabraće 5 rebusa za koje smatraju da su najbolji i podeliće im bodove po sistemu 5, 4, 3, 2 i 1 bod. Sudije u drugoj fazi biće Budimir Ćosović, Andon Koloski, Nebojša Dragomirović i Miroslav Cvetković. 
     Ukoliko je neko od sudija sprečen, molim da mi na vreme javi, da bih našao zamenu. Rok za glasanje je nedelja, 8.12.2019 do 20,00 časova. Glasovi se šalju na moj mejl nikic.branislav@gmail.com  

Evo odabranih rebusa:

01 децембар 2019Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku novembra.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do četvrtka 05.12.2019. do 20,00.
- Druga faza počinje u petak i trajaće do nedelje 08.12.2019. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.


7379. Gaj kevi olista  (gajke violista)
7380. Medo kokoš ćuška  (med oko Košćuška)
7381. Mi smo nakarađene diše  (mis Monaka rađe ne diše)
7382. Pera Kojot  (pera k'o jot)
7383. Pere Iranac repu  (Pereira na crepu)
7384. Bistra Žironda  (bis traži Ronda)
7385. ''Tri naranče''  (trinaran Če)
7386. Tu je, Liza, razuman čovek  (tuje, Lizarazu, Mančo, Vek)
7387. Jurij u godinama  (juri Jugo dinama)
7388. Poniženje Nika  (poni ženjenika)
7389. Grimase strica  (Grima sestrica)
7390. Matroze lečio delija  (mat, rozele, čiode, lija)
7391. Sven ti lomi bisere  (s ventilom ibis Ere)
7392. Preki Dačić  (prekidačić)
7397. Kale mi uzberi  (kalemi uz Beri)
7398. Doba harača  (do Baha Rača)
7399. Rastanak u miru  (Rasta na kumiru)
7400. Naravno moja mala  (na ravnom Oja mala)
7401. Žile trubi Nikoliji  (žilet, rubin i koliji)
7402. Moli Nadu Gospava  (Molina dugo spava)
7403. Klub admirala  (klubad, mi, rala)
7404. Ne letujete s Ankom Pletić?  (Neletu je tesan kompletić)
7405. Žele zarade limarke  (železara deli marke)
7406. Kaljače pere Dmitar  (Čkalja, repe, med, Rita)
7407. Hladan tuš  (gladan Buš)
7408. Žirante nasamarili  (žir, antena, amarilis)
7409. Neno Belan  (Nobel, Anne)
7410. Velika Britanija  (Vili, Kapri, Talija)
7411. Bilateralni susreti  (Bilal, teran, Isus, Reti)
7412. Siva magarica  (s ivama garica)
7413. Prika napusti psa  (pri kanapu stipsa)
7414. Poslednje prase rije  (posle Dnjepra serije)
7415. Raspeta sova  (avos, Ate, psar)
7416. Mali mungo s pavijanima  (limun, Gospa, Vijan i mama)
7417. Žene vam odlaze u Skoplje  (Ženeva, modla, Zeus, koplje)
7418. Odraše me carinari  (Odra, šeme, car i nari)
7419. Kartu molim!  (Kartum, Olim/p/)
7420. Obilježena mala  (obilje žena mala)
7424. Bije li šta pub?  (bijeli štap u B)
7425. Peru ti mana muči  (perut ima na M uči)
7426. Tužan lik  (tu Žan Lik)
7430. Kaka dugo lovi  (kakadu, golovi)
7431. Odora hakera  (od oraha kera)
7432. Dodž i Pajero  (do džipa Jero)
7433. Trik Asirke  (tri kasirke)
7434. Praznik u Feri  (prazni kuferi)
7435. Pandu rukom biju  (pandur u kombiju)
7436. Probijaš se Petre  (rep, robijaš, sepet)
7437. Prija Miri bar  (pri jami ribar)
7438. San o gomili ćilibara  (sa Nogom Ilić ili bara)
7439. Strani jezik  (/I/stra nije Zik/o/)
7440. Šala utopista  (šal, auto, pista)
7441. Meč jeseni  (mečje seni)
7442. Kineski zid  (Dizi, K senik)
7443. Vlade Divac  (klade, sivac)
7444. Dete Lina rado nosi  (detelina, radon, osi)

Решења:
7430. Кака дуго лови (какаду, голови)
7431. Одора хакера (од ораха кера)
7432. Доџ и Пајеро (до џипа Јеро)
7433. Трик Асирка (три касирке)
7434. Празник у Фери (празни куфери)
7435. Панду руком бију (пандур у комбију)
7436. Пробијаш се Петре (реп, робијаш, сепет)
7437. Прија Мири бар (при јами рибар)
7438. Сан о гомили ћилибара (са Ногом Илић или бара)
7439. Страни језик (/И/стра није Зик/о/)
7440. Шала утописта (шал, ауто, писта)
7441. Меч јесени (мечје сени)
7442. Кинески зид (Дизи, К сеник)
7443. Владе Дивац (кладе, сивац)
7444. Дете Лина радо носи (детелина, радон, оси)
7445. Бала сламе (бал, ас, ламе)
7446. Прије сто љета њу роди Јела (пријестоље, тањур, одијела)
7447. На Вису пук борави (ива, роб, купус, Иван)