среда, 01. април 2020.


NAJREBUS MARTA

Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku marta.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do subote 04.04.2020. do 20,00.
- Druga faza počinje u nedelju i trajaće do utorka 07.04.2020. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

7651. Skupina Maora (s kupinama Ora)
7652. Parla tiho Merima (par lati Homer ima)
7653. Kupina je okopana (kup i naje oko Pana)
7654. Razori Cecu! (cura Zorice)
7655. Uplićem sud u Vatikanu (u plićem sudu Vat i kanu)
7656. Pričešće maturanta (pri češćem atu Ranta)
7657. Poslije svega (po S, lijes, Vega)
7658. Patka na ledu posrće (Pat, kanal, Edu, Po, srce)
7659. Ostala pusta Kuba (Aosta, Lap, usta, kub)
7660. Aljoša Vuković (/p/ivo kuva šolja)
7661. Ona ruši baki sne (o naru šiba kisne)
7662. Probio ti kum odela (probiotik u modela)
7663. Umiruje pesma njena (u M i R U je, PE smanjena)
7664. Kuda ide svet? (ku, dva i deset)
7665. Dobre skije želi sestričina (do breskvi jež, elise s tri čina)
7669. Vlatko djeda, na estradi časti jelom (vlat kod jedanaest radiča s tijelom)
7670. Majka priroda (maj, Kapri, roda)
7671. Krijepi suce pelin (krije Pisu cepelin)
7672. Maji cakle okice (majica, Kleo, Kice)
7673. Misterije razvoda (mis terijera Z voda)
7674. Same dve domarke (sa medvedom arke)
7675. Preža beše star (pre žabe šestar)
7676. Parne mašine (par nema šine)
7677. Ponikoše virusi (poni, koševi, Rusi)
7678. Uzajamna simpatija (uza jam N Asim pa Tija)
7679. Doseg mentalnoga razvoja (do segmenta L noga, raz, Voja)
7680. Dokonjak u Loari (do konja kuloari)
7681. ''Banket u blitvi'' (Iv, Til, But, Knabe)
7682. Medo Brundo (Meto, Brando)
7683. Erotomanija (Ero, Tomanija)
7687. Zamor često danas koči Mišu (zamorče s Toda na skočimišu)
7688. Takla jesen zima (Tak laje s enzima)
7689. Salko muči zmijare (s alkom u čizmi jare)
7690. A po stolu lijevo duge orgije (apostolu lije vodu Georgije)
7691. Skupljao dela Negovan (skuplja odela nego van)
7692. Baraba na nas urla (bara, banana, surla)
7693. Dama skiperu Tokajac i mast unela (Damask i perut o kajacima s tunela)
7694. Pijem, on toči! (Pijemont, oči)
7695. Nama čiča još nali (namači čaj o šnali)
7696. Zamor materijala (limar otera zmaja)
7697. Rosna trava (Bosna, Drava)
7698. Ti vatrena Talijanka (Tivat, Renata, Li, Janka)
7699. Opsuje mali Nato nekada (o psu je malina, tone kada)
7700. Došla garancija sletanja (do šlaga ranci, jasle, Tanja)
7701. Kontrola virusa (kost, rolati, ruka)
7706. Sto žaca na straži (stožac Anas traži)
7707. Ma, pusti pedere! (mapu Stipe dere)
7708. Grmi li muzika? (grm i lim u Zika)
7709. Ustupcima si vodio nas (u stupcima sivo Dionas)
7710. Suverena tetoše (suve Renate, Toše)
7711. Svisnu Julije (svi snuju lije)
7712. Barbara (bar, bara) - barabar (bara, bar)
7713. Kanistar (Kan i Star) - stari kan (Star i Kan)
7714. Ima Mita lap-top (imam, Ita, Lap, top) - topla pita mami (top, Lap, Ita, /i/mam)
7715. Vir u Seni (virus, Eni)
7716. Piju svi Rusi (Pijus, virusi)
7717. Naviru suze Benarivu (na virusu zebe na Rivu)
7721. Refik Husedžinović (Kifer, Hus E, džinovi Ć)
7722. Karlos Tevez (Kara, Estevez)
7723. Mitar Zanzibar znade (mi Tarzan, Zibar, Z Nade)
7724. Smiono momče (s Mionom omče)
7725. Grudobran kaskaderu šire (Gru do Branka s kade ruši RE)
7729. Bosna Tomi veoma mila (Bo s Natom ive omamila)
7730. Ružan adenom (ruža nad Enom)
7731. Kletva male Aide (k letvama Lea ide)
7733. Principi poslovanja (princ i Pipo, s Lo Vanja)
7734. Sve slomiše širom grada (s veslom i šeširom G Rada)
7735. Starica rado pleše (Star i Cara do Pleše)
7736. Turska lira (tur S kalira)
7737. Kome sarme grejaše? (komesar Megre jaše)
7738. Poslenost rada mu savršen adut (posle Nostradamusa vrše nad UT)
7739. Lastavica (lasica, tav)
7740. Smara tonce mutant (s maratoncem U Tant)

недеља, 29. март 2020.

Решења:
7706. Сто жаца на стражи (стожац Анас тражи)
7707. Ма, пусти педере! (мапу Стипе дере)
7708. Грми ли музика? (грм и лим у Зика)
7709. Уступцима си водио нас (у ступцима сиво Дионас)
7710. Суверена тетоше (суве Ренате, Тоше)
7711. Свисну Јулије (сви снују лије)
7712. Барбара (бар, бара) - барабар (бара, бар)
7713. Канистар (Кан и Стар) - стари кан (Стар и Кан)
7714. Има Мита лап-топ (имам, Ита, Лап, топ) - топла пита мами (топ, Лап, Ита, /и/мам)
7715. Вир у Сени (вирус, Ени)
7716. Пију сви Руси (Пијус, вируси)
7717. Навиру сузе Бенариву (на вирусу зебе на Риву)
7718. Лаки пингвини (пак и лингвини)
7719. Фарба се Тодора (фар, басет, одора)
7720. Ела краде резу (узе редар кале)
7721. Рефик Хусеџиновић (Кифер, Хус Е, џинови Ћ)
7722. Карлос Тевез (Кара, Естевез)
7723. Митар Занзибар знаде (ми Тарзан, Зибар, З Наде)
7724. Смионо момче (с Мионом омче)
7725. Грудобран каскадеру шире (Гру до Бранка с каде руши РЕ)
7726. Пас и мачка (пас И, мач Ка)
7727. Слијепа унука везе (С лије, паун У, кавез Е)
7728. Ружан осмијех (ружа, нос, мијех)

субота, 21. март 2020.

Решења:
7687. Замор често данас кочи Мишу (заморче с Тода на скочимишу)
7688. Такла јесен зима (Так лаје с ензима)
7689. Салко мучи змијаре (с алком у чизми јаре)
7690. А по столу лијево дуге оргије (апостолу лије воду Георгије)
7691. Скупљао дела Негован (скупља одела него ван)
7692. Бараба на нас урла (бара, банана, сурла)
7693. Дама скиперу Токајац и маст унела (Дамаск и перут о кајацима с тунела)
7694. Пијем, он точи! (Пијемонт, очи)
7695. Нама чича још нали (намачи чај о шнали)
7696. Замор материјала (лимар отера змаја)
7697. Росна трава (Босна, Драва)
7698. Ти ватрена Талијанка (Тиват, Рената, Ли, Јанка)
7699. Опсује мали Нато некада (о псу је малина, тоне када)
7700. Дошла гаранција слетања (до шлага ранци, јасле, Тања)
7701. Контрола вируса (кост, ролати, рука)
7702. Кукуријек (К у К урије К)
7703. Послије посла Маре шетка улицама (ПОС лије, ПО слама, решетка У, лица МА)
7704. Коље Нони пиле (кољено Н И пиле)
7705. Црвенкапица (црв ЕН, капи ЦА)


Objavljeno u Super Feniksu broj 99 od 19.3.2020,  a preuzeto sa bloga TiO Slavka Bovana.
U postu ispo slike Dejan je napisao:
Zapravo, na blogu ˝Rebusi˝ 2016.g. su bila dva ovakva primera pod nazivom - rebusi u ogledalu. Najpre smo tamo u nekim razgovorima zaključili da bi mogla da postoji i ovakva ideja, i onda sam ja poslao prvi primer, a Bane Nikić je smislio drugi. Sve je to tada zamrlo, ali evo je sada i u štampanom izdanju pod drugim (hrvatskim) nazivom.

Moja tadašnja ideja je bila: BUNDE VETRI SANJA / SANJA TRIBUN DEVE (bundeve, tri, Sanja /fudbaler/), a Banetova TORNADO / DONATOR (tor, Na, do).ВРЕМЕПЛОВ

Ребусе скенирао и послао Живадин Јовановић.

петак, 20. март 2020.

Ових дана сам био мало вреднији па сам пописивао ребусе са Недјељковог блога ДУЕ. Још нисам завршио, а задња тура коју сам убацио показала је да смо прешли цифру од 20.000 пописаних ребуса у бази.