02 септембар 2017
ВРЕМЕПЛОВ

Преузето са блога Милета Јанковића.

01 септембар 2017

NAJREBUS AVGUSTA

Uporedo sa početkom nove školske godine, krećemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku avgusta.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do utorka 5.9.2017. do 20,00.
- Druga faza počinje u utorak i trajaće do petka 8.9.2017. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

5415. Grim iz Nemačke (grimizne mačke)
5416. Dosta Zagoru ćelije (do staza goruće lije)
5417. Trifa za Nadom opsova (tri fazana do mopsova)
5418. Teo remen ojača (teoreme, noj, ača)
5419. Visitor (visi Tor)
5420. Demonstriranje nikako da stane (demon s tri ranjenika kod Astane)
5421. Kole nosi drogu Sari (koleno, sidro, gusari)
5425. Tulumbe za Rašida (tulum bez arašida)
5426. Polazi dasa nakon dama (pola zida s anakondama)
5427. Nudista Nino žmirka (nudi Stani nož Mirka)
5428. Te kestene voli Marija (teke, stene, vo, limarija)
5429. Nama malo smeta ritam (Na, mama, los, metar i TAM)
5430. Dani na Moravi (Danina, Mo, Ravi)
5431. Slavi Nado trijumf Partizana (slavina do triju MF, par T iza Na)
5432. Nadu, Duško, traže! (na dudu Škot, raže)
5433. Glog, orah i lipa (logor, Ahil i Pag)
5434. Prijeti Mario idiotima (prije tima Rio i dio tima)
5435. Voli prija Vita Frušku Goru (Voli prijavi Tafru Škugoru)
5436. Prike kumu slijede (pri Keku Musli jede)
5437. Napali ćubane (na Paliću Bane)
5438. Ne boje se nas Irci (nebo, jesen, Asirci)
5439. Nini Vana kontrira (Niniva nakon Trira)
5443. Napali ćurane (na Paliću ''Rane'')
5444. Napali ćutuka (na Paliću Tuka)
5445. Jana pali ćumur (ja na Paliću, Mur)
5446. Napaliću se na Tori (na Paliću senatori)
5450. Posuda nema cakline (posu Dane macakline)
5451. Mala mutava Silvija (malamuta Vasil vija)
5452. Leti mala vileni (let ima Lavileni)
5453. Prepali ćaću kulovi (pre Palića ćuk u lovi)
5454. Ja snaša hitra (Jasna šah i/g/ra)
5455. Strina Slovaku namignula (s tri naslova kuna, Mig, nula)
5456. Rayna pali ćumur (Murray na Paliću)
5457. I Jana pali ćumur (murija na Paliću)
5458. Dom Istrijana (do mis tri Jana)
5459. Zapaliće mlada (za Palićem lada)

АНИМИРАНИ РЕБУС (4, 5, 4)
Старица је узнемирава

5465.             Ауторка: Светлана Јоргаћијевић


27 август 2017

Решења:
5434. Пријети Марио идиотима (прије тима Рио и дио тима)
5435. Воли прија Вита Фрушку Гору (Воли пријави Тафру Шкугору)
5436. Прике куму слиједе (при Кеку Мусли једе)
5437. Напали ћубане (на Палићу Бане)
5438. Не боје се нас Ирци (небо, јесен, Асирци)
5439. Нини Вана контрира (Нинива након Трира)
5440. Спи пето маче (с пипетом аче)
5441. Буклија (бук, лија)
5442. Џез весељаци (џезве, сељаци)
5443. Напали ћуране (на Палићу ''Ране'')
5444. Напали ћутука (на Палићу Тука)
5445. Јана пали ћумур (ја на Палићу, Мур)
5446. Напалићу се на Тори (на Палићу сенатори)
5447. Препрека (пре П река)
5448. Костарика (кост, /к/арика)
5449. Буктиња (бук/е/т, /д/иња)