18 април 2011

За ову недељу сам одабрао мало необичну тему: стрип о Алану Форду. Ваш задатак је да саставите ребус од слике или слика из стрипа о Алан Форду. Ја сам имао један добар ребус који сам већ објавио на блогу ИДЕАЛАН СЛАЛОМ (иде Алан с лалом), па нека он послужи као пример. Ове стрипове можете наћи на сајтовима http://alanfordovci.blogspot.com и http://www.stripovionline.com/AlanFord/

17 април 2011

Решења:
937. Оружар уже пружа (О ружа, руже, П ружа)
938. Узмак Кабулке (уз мак К, А булке)
939. Ири судоперу Ника да (ирис У до перуника ДА)
940. До стада лија (доста далија), Доста далија (до стада лија)
941. Да ли јаше Бојана (далија, шебој, Ана)
942. Пола литра кафе (по лали трака ФЕ)
943. Мири Шејла лепа друже (мирише Ј лале па Д руже)
944. Удружена полиција (УД руже на полици ЈА)
945. Лепа вишебојка (кале па ВИ шебој)
946. Данино ћуре (дан и ноћ, уре)
947. Жал фијакериста (жалфија, ке, Риста /Лазаревић/)
948. Славан домаћин (с лавандом Аћин /Јовица/)
949. Палагружа (пала Г ружа)