18 фебруар 2023

 

ВРЕМЕПЛОВ
Ребусе скенирао и послао Живадин Јовановић, п.м.


12 фебруар 2023

Решења:
10205. Нариба Рената Марису (нар и Баре на тамарису)
10206. Мајицу Ренато поли (Мај и цуре на тополи)
10207. Бојанин очај (боја Нино чај)
10208. Села Кова на стену (Селаков, Ана Стен У)
10209. Покупи Нерис талоне (по купине Р и Сталоне)
10210. Зазелени парк, Амелија! (Заз, Елен и пар камелија)
10211. Газиантепу лом (гази Анте Пулом)
10212. Ријечанко, вас вињак мами (рије Чанкова свиња к мами)
10213. И Његоша хвале (иње, го, шах, ал/в/е)
10214. Иза Гордане монахиње (И Загор, Д анемона, Х иње)
10215. Вардар и оно Скопље (вар, Дарио, нос, копље)
10216. Дуа Липа (луда Пиа)
10217. Узорна таковчанка (уз орнат аков Чанка)
10218. Брата Ристо гости (Б ратари, стог, ости)
10219. Капут Ната шкарама пара (КА путна ташка, рама, П ара)
10220. Матинеја (М ати, Н еја)