19 април 2014
ВРЕМЕПЛОВ

За данашњи времеплов одабрао сам три ребуса са спортским темама. Ребуси Тонћија Кулића су били задаци на 19. Енигматским сусретима Југославије одржаним у Сарајеву 1987. године.

17 април 2014

13 април 2014

Решења:
2559. Кафа за понијети (Ка, фаза, пони, Јети)
2560. Мамина свила (Мина с вилама)
2561. Сјаји машница (с јајима шниц(л)а)
2562. Лукићева пуса пуници (лук и ћевап у сапуници)
2563. Сара матер мити (с арама термити)
2564. Смеђе одело Вацлаву - с међе оде ловац лаву
2565. Сто није мален (с Тонијем Ален)
2566. Нестадоше стари салаши (шила, сари, Сташе до Стане)
2567. Допинг Винавера (до пингвина Вера)
2568. Избасасмо к вама (изба са смоквама)
2569. Нада не тугује (на Данету гује)
2570. Каподастер (када, постер)
2571. Матс Виландер (Мат, Свилан, Дер)
2572. Стадоше машине (стадо, шема, шине)
2573. Жели сеја букет (Ж елисе, јабуке Т)
2574. А ветар удара (авет А, рудар А)