07 април 2023

NAJREBUS MARTA
(PRVA FAZA)
 

Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku marta.

- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati šestorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do
utorka 11.04.2023. do 20,00.
- Druga faza počinje u sredu i trajaće do petka 14.04.2023. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

 10263. Brajan Ino (Braja, Nino)

10264. Editorijali (Edit, Orijali)

10265. Marko Verati (Mar/i/, koverat)

10266. Izujedana Estera cvili (Izu, jedanaesterac, Vili)

10267. German guli cepanice (mangulice, Pan i ceger)

10268. Kata nanin džep opara (katana, nindže, pop, ara)

10275. Avanzovao Pera (avan, zova, opera)

10276. Krasiva (kras, iva)

10277. Kukavice paniče (kuka, Vice, Pan i Če)

10278. Sari Bamako stvaran (sa ribama kost, varan)

10279. Ohridsko jezero (roze hor do skije)

10280. Sedam i radim (seda Mira, dim)

10281. Menažerija u čedomorke (Mena Žeri jauče do morke)

10282. Nas tat Iva mami (na stativama mi)

10283. Uzmak lenčuga (uz maklen čuga)

10284. Sjutra je ktitoru slava (Sju, trajekti, torus, lava)

10285. Ubojita kletva (u boji tak, letva)

10286. Osam ujeda zmije (o Samu je Daz, Mije)

10295. U raljama sudbine (ura, ljama, sud, bine)

10296. Sudija gnjevan (sud i jagnje van)

10297. Alija se ruga buli (Al i Jaser u gabuli)

10298. Ep i Kurd ima (Epikur, Dima)

10299. Kraj kolone (Rajko, lokne)

10300. Smešan ovakav Era (S Meša, Novak, A Vera)

10301. Plen kovi Ćuta ne da (Plenković U, tane DA)

10302. Petek u Rtini krade (Pete, Kurti, Nik, Rade)

10303. Olav uči Ćanu (Ola, Vučić, Anu)

10304. Paklena trojka (paklina, brojka)

10305. Luda vremena (Al, udav, remen)

10306. Ni na moru nema tišine (Nina, morune, mati, šine)

10315. Rastumači ćitab i ti! (rastu mačići Tabiti)

10316. Posledice ciroze (Po sledi Ceci Roze)

10317. Kupku čoveku platiše (kup Kučove, kup Latiše)

10318. Prilog o rudarima (pri logoru dar ima)

10319. Fil Mima muti (film i mamuti)

10320. Dosta tu ekipu znaju (do statue kip uz naju)

10321. Raspremanje galije (Ras pre manjeg Alije)

10322. Iskaču vagoni (Iska čuva Goni)

10323. Zakazani manevri (za kazanima nervi)

10324. Majica štucne (majica, štucne)

10325. Brajan de Palma (B Rajan, Der, Alma)

10326. ''Oda radosti'' je nama mila (od ara do stijena mamila)

10330. Kont u rat ode (kontura Tode)

10331. Kako si danas lepa (ka Kosi Dana slepa)

10332. Ne mogu čekati (Nemo guče Kati)

10333. Nas Anita blamira (na Sani tabla, Mira)

10334. Vlasenica (lav, senica)

10335. Mira žuri Jeci (Miraž u rijeci)

10336. Branislav Nikić (bira Slavnić kin)

10337. Bili smo jednom u Veroni (Bili, Smoje, dno, muve, Roni)

10338. Dobra večer Germani (rmani do brave, čerge)

10342. Pravi mi šok ova čigra (pravi Mišo Kovač igra)

06 април 2023


05 април 202304 април 202303 април 2023


02 април 2023