12 октобар 2013
VREMEPLOV

Danas u vremeplovu rebusi iz Orbisa broj 72. Ne znam koje je godine izašao pa bi bilo dobro da to neko napiše.

06 октобар 2013

Решења:
2153. Џенабет ме напија (Џена (Џејмисон), Бетмен, (Стивен) Апија)
2154. Пијани носачи, буком сте нас ометали (пијанино са чибуком, стена, со, метали)
2155. Пере Цакана веш, а Лазар га суши (переца, кана, вешала, зар, гас, уши)
2156. Амбасада Либије ((џ)амбаса Дали бије)
2157. Колапсотерапија (кола, постер, Апија)
2158. Гази би куку-леле (гази бик укулеле)
2159. Стрику гледам, а стрину лечим (с три кугле дама, с три нуле Ч и М)
2160. Тату замарао Сима (тат уз Амара Осима)
2161. Или Јана, или јади (Илија на Илијади)
2162. Рамбо рани зликовца (рам, бора, низ, лик, овца)
2163. Једино Саво ћар има (са воћарима је Дино)
2164. Џемпер и капут (џем, перика, пут)
2165. Улови секу папан (у лови се купа Пан)
2166. Ружно страда Муса (руж Нострадамуса)
2167. Преде дома Мара (пред Едом Амара)
2168. Спи снена Дачанка (спис Ненада Чанка)
2169. О, низак серотонин (Нино, Торес, казино)
2170. Преболела Лара Живага (пре боле лала, раж и вага)
2171. У рату једино страда Муса (ура ту једи Нострадамуса)
2172. Преде домарка (пред Едом арка)
2173. Перица мачиће пази (иза пећи чамац и реп)
2174. Доста роде туђе моде (Д оста, Р оде, Т уђе, М оде)
2175. Алгоритам (матира гол)