22 новембар 2015

Решења:
3970. Купуј Ани каное (куп у Јаника Ное)
3971. Нестало баки пара (Неста лоба кипара)
3972. Ја касам Пулом (Јака с ампулом)
3973. Савремени масони (сав ремен има Сони)
3974. Опрез Лили, марвинчад су вашљива (о презли Ли Марвин, Чад, сува шљива)
3975. Влажна марамица (лажна марва, мица)
3976. Кантаутору навила мама сат (канта у тору, на вилама масат)
3977. Де ниро баћушка - Дени роба ћушка
3978. Залијеже Никола (зали јеж Ени кола)
3979. Ларинголог у Занзибару (Ларин гологузан гази бару)
3980. Нави мени мама сат (на вименима масат)
3981. Лимар вино лио (Ли Марвин, Олио)
3982. Намамићу вас ја (на Мамићу Васја)
3983. Ната близу Билија (на табли зуб и лија)
3984. Маса таласа (масат аласа)
3985. Цвеће се ново допада Зори (Ц веће сено, водопад, Азори)
3986. Трилер Пол режира (три Л, Ерол пре жира)
3987. Скупи неки странци (с купине кист, ранци)
3988. Пијани странац (пијанист, ранац)
3989. Сто гласова за Ему (стог, ласо, ваза, ему)
3990. Ото колибу купује (оток Олиб у купу је)