30 март 2013
VREMEPLOV

Subota je dan za podsećanje na rebuse koji su se ranije objavljivali u enigmatskim časopisima. Ovo je ujedno i poziv ostalim ljubiteljima rebusa da pošalju ono što imaju sačuvano u svojim arhivama i time pomognu da ih sačuvamo od zaborava.

24 март 2013

Решења:
1820. Кријепила Јања душу Марку (крије пила јањад у шумарку)
1821. Минирајмо Америма арсенале (мини рај Моамер има, Арсен але)
1822. Прелепо, све ти они купише (Преле по светионику пише)
1823. Полако с тим атомима (пола костима Том има)
1824. Пресована је иверица (пре сова наје и Верица)
1825. Кости мученика (костим ученика)
1826. Примирио се напети Никола (при Мири осе на петини кола)
1827. Малери безакоња (мале рибе за коња)
1828. Каријере порно-дива (кер и јаре подно Рива)
1829. Превентива криминала (пре вентила Крим и Нава)
1830. Код Аљоше цеви лоше (Е Шол и ве-це шоља, док)
1831. Купи Зачин-це, чиле (купице за чинчиле)
1832. Гореле воштане свеће (горе лево ШТ, а не С веће)
1833. Жена с прамца (ЖЕ наспрам ЦА)
1834. Цимање не годи (ЦИ мање него ДИ)