25 децембар 2021

SRETAN BOŽIĆ


ВРЕМЕПЛОВ

Ребусе скенирао и послао Живадин Јовановић.

22 децембар 2021

 Evo novih takmičenja na Jovanovom blogu!

Newsletter

Upcoming competitions

Plan your time and don't miss interesting competitions.

For more information visit the site Puzzles-jn

Share on social

Share on FacebookShare on TwitterShare on Pinterest

Created with‌ ‌ Explore Ascend

19 децембар 2021

Решења: 
9221. Сави лука куписмо (сави Лукаку писмо)
9222. Учо пакости Кости (у Чопа кост и кости)
9223. Ка ледари јаши Мића (кале Дарија Шимића)
9224. Потопио се кајак (Ка, јак, По, топ и осе)
9225. Стари комбајн (с Тариком Бајн)
9226. Стрико се бори с диносауром (с три косе Борис, Дино с ауром)
9227. Оче, пуше широко (о чепу шешир, око)
9228. Ви мени шналу купиле (виме, Ниш, на луку пиле)
9229. Ви, Ново, даривали многе (вино, вода, рива, лим, ноге)
9230. Гласови у ветру (угрувао се Вилт)
9231. Боса си се ти нама вратила (Бо са сисетинама, ва/р/, Тила)
9232. Шаље стрип летом (Шаље с триплетом)
9233. Пошип купила старлета (по шипку пиластар, Лета)
9234. Сашко дамама фин (са Шкодама мафин)
9235. Вара Раде Васу (В арара, дева СУ)
9236. Долази и неста у снијегу (на гнијезду ОИ ласте С УИ)
9237. Улов је Верица бацила (УЛО вјеверица, бацил А)
9238. Карневал (лав Е, Н рак)