субота, 25. децембар 2021.

SRETAN BOŽIĆ


ВРЕМЕПЛОВ

Ребусе скенирао и послао Живадин Јовановић.

среда, 22. децембар 2021.

 Evo novih takmičenja na Jovanovom blogu!

Newsletter

Upcoming competitions

Plan your time and don't miss interesting competitions.

For more information visit the site Puzzles-jn

Share on social

Share on FacebookShare on TwitterShare on Pinterest

Created with‌ ‌ Explore Ascend

недеља, 19. децембар 2021.

Решења: 
9221. Сави лука куписмо (сави Лукаку писмо)
9222. Учо пакости Кости (у Чопа кост и кости)
9223. Ка ледари јаши Мића (кале Дарија Шимића)
9224. Потопио се кајак (Ка, јак, По, топ и осе)
9225. Стари комбајн (с Тариком Бајн)
9226. Стрико се бори с диносауром (с три косе Борис, Дино с ауром)
9227. Оче, пуше широко (о чепу шешир, око)
9228. Ви мени шналу купиле (виме, Ниш, на луку пиле)
9229. Ви, Ново, даривали многе (вино, вода, рива, лим, ноге)
9230. Гласови у ветру (угрувао се Вилт)
9231. Боса си се ти нама вратила (Бо са сисетинама, ва/р/, Тила)
9232. Шаље стрип летом (Шаље с триплетом)
9233. Пошип купила старлета (по шипку пиластар, Лета)
9234. Сашко дамама фин (са Шкодама мафин)
9235. Вара Раде Васу (В арара, дева СУ)
9236. Долази и неста у снијегу (на гнијезду ОИ ласте С УИ)
9237. Улов је Верица бацила (УЛО вјеверица, бацил А)
9238. Карневал (лав Е, Н рак)