03 фебруар 2023


TAKMIČENJE POČINJE

Linkovi za skidanje PDF fajlova sa rebusima su:

Božo

https://app.box.com/s/bwuyim6l1vk91euxe51ufef9fe03bskb

Gojko

https://app.box.com/s/b7q7lmkxg9xrnbulqkiabh93fz7ew653


VEČERASTAKMIČENJE U REŠAVANJU REBUSA

 BOŽO & GOJKO’’

Autori: Božo Miljević I Gojko Mandić

Propozicije

 

         Takmičenje počinje u petak 03.02.2023 u 20,00 časova. Tada ću na blogu objaviti linkove za skidanje 2 fajla sa rebusima, a sve rebuse zajedno, objaviću i na blogu.

        - U prvoj fazi koja traje do 23,00 vrednost svakog ispravno rešenog rebusa je određena brojem slova u rešenju. U drugoj fazi koja počinje u 23,05 i završava se u 24,00 objaviću kao pomoć broj slova u postavkama i naslove, pa će svaki ispravno rešen rebus osvojiti 50% početne vrednosti. U obe faze važi pravilo da se sva rešenja iz te faze šalju odjednom, a nikako pojedinačno.

        - Rešenja se šalju kao tekst na moj mejl i ne treba slati fajlove sa slikama koje vam šaljem zbog lakšeg rešavanja. Rešenja šaljite isključivo na mejl: nikic.branislav@gmail.com  Kolege koje nemaju mejl, a žele da učestvuju u takmičenju, mogu poslati svoja rešenja putem SMS poruke na telefon: +381 64 8306174. Rešenja koja stignu posle predviđenog vremena neće se priznavati.

        - Za rešavanje je pripremljeno 30 rebusa. I Božo i Gojko su pripremili po 15 rebusa koji su odvojeni u dva fajla, tako da svako može da bira čije će rebuse prvo da rešava.

        - Ako, prilikom sabiranja bodova, dva ili više takmičara imaju isti broj bodova, o plasmanu odlučuje broj bodova iz prve faze, zatim brzina predaje rešenja u prvoj fazi, a ako su dva ili više takmičara imali isti broj bodova i u isto vreme poslali rešenja za prvu fazu, tada odlučuje brzina u drugoj fazi. Ako se, kojim čudom, desi da su i tada izjednačeni, podeliće osvojeno mesto na tabeli.

       - Za prvoplasiranog takmičara Gojko je obezbedio jednu knjigu, ali je prvenstvena želja da se svi lepo razonodite i proverite svoje rešavačke sposobnosti. Puno sreće svim učesnicima!


 

02 фебруар 2023

 Uvažene kolege,


Ako mislite da je OVO dovoljno interesantno, možete postaviti link na svoje blogove, kako bi video i mogao da koristi što veći broj zainteresovanih. Ja praktikujem da dvoslove opisujem kao inicijale, pa ako ima još takvih može biti od koristi.

Veliki pozdrav,
Jovan Novaković

BAZA INICIJALA


JOŠ JEDAN DAN

  

01 фебруар 2023

JOŠ DVA DANA!TAKMIČENJE U REŠAVANJU REBUSA

 BOŽO & GOJKO’’

Autori: Božo Miljević I Gojko Mandić

Propozicije

 

         Takmičenje počinje u petak 03.02.2023 u 20,00 časova. Tada ću na blogu objaviti linkove za skidanje 2 fajla sa rebusima, a sve rebuse zajedno, objaviću i na blogu.

        - U prvoj fazi koja traje do 23,00 vrednost svakog ispravno rešenog rebusa je određena brojem slova u rešenju. U drugoj fazi koja počinje u 23,05 i završava se u 24,00 objaviću kao pomoć broj slova u postavkama i naslove, pa će svaki ispravno rešen rebus osvojiti 50% početne vrednosti. U obe faze važi pravilo da se sva rešenja iz te faze šalju odjednom, a nikako pojedinačno.

        - Rešenja se šalju kao tekst na moj mejl i ne treba slati fajlove sa slikama koje vam šaljem zbog lakšeg rešavanja. Rešenja šaljite isključivo na mejl: nikic.branislav@gmail.com  Kolege koje nemaju mejl, a žele da učestvuju u takmičenju, mogu poslati svoja rešenja putem SMS poruke na telefon: +381 64 8306174. Rešenja koja stignu posle predviđenog vremena neće se priznavati.

        - Za rešavanje je pripremljeno 30 rebusa. I Božo i Gojko su pripremili po 15 rebusa koji su odvojeni u dva fajla, tako da svako može da bira čije će rebuse prvo da rešava.

        - Ako, prilikom sabiranja bodova, dva ili više takmičara imaju isti broj bodova, o plasmanu odlučuje broj bodova iz prve faze, zatim brzina predaje rešenja u prvoj fazi, a ako su dva ili više takmičara imali isti broj bodova i u isto vreme poslali rešenja za prvu fazu, tada odlučuje brzina u drugoj fazi. Ako se, kojim čudom, desi da su i tada izjednačeni, podeliće osvojeno mesto na tabeli.

       - Za prvoplasiranog takmičara Gojko je obezbedio jednu knjigu, ali je prvenstvena želja da se svi lepo razonodite i proverite svoje rešavačke sposobnosti. Puno sreće svim učesnicima!

NAJREBUS JANUARA
(PRVA FAZA)

 Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku januara.

- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati šestorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do
nedelje 05.02.2023. do 20,00.
- Druga faza počinje u ponedeljak i trajaće do srede 08.02.2023. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

10141. Oja Kodar (Rada, Kojo)
10142. Kalimero (Kalo, Meri)
10143. Ponedjeljak (koplje, Dejan)
10144. Jaknu štepa Ranko (okna, Ra, pet, šunka J)
10145. Nadi je teško robovati (Tina, dijete, Škoro, bova)
10146. Uzbuna rđavog radikala (uz bunar đavo, grad i kala)
10147. Amoder, naši su! (A Moderna, suši)
10148. Mursu Laura obilazi (M Ursula, ura, obi, lazi)
10149. Nas traže nekakvi skolastici (N Astra Zeneka, Kvisko, lastici)
10162. Totalan raspad (Tot, Alan, Ra, Spad)
10163. Po godine Kosta laže (pogodi neko stalaže)
10164. Rato nerazumnik (Kin, muzare, notar)
10165. ''Ima jedan kućerak u Sremu'' (na ćurkama su kreme i Duje)
10166. Prespavaj taj odmor Emina! (Prespa, Vajta, jod, more, mina)
10167. Da nije Laslu komšija Nikola? (Danijela s lukom, Šijan i kola)
10168. Pričest i krizma (priče, Stik, rizma)
10169. Slobodo moja! (s lobodom Oja)
10170. Nastava se nastavila (Nasta, Vase, Nasta, vila)
10171. Kuk Olja operira (kukolj, a o Peri Ra)
10172. Katarza zlotvora (Katar, ZAZ, Lao, tvor)
10173. Kompot je hladan (kom, Potjeh, Ladan)
10180. Ko sad voli Tarzana? (kosa, dvolitar, Zana)
10181. Posed ludaka (po sedlu Daka)
10182. Opet Rusi cugaju (o Petru sic u gaju)
10183. Cvijeće svi sade (vic, svijeće, Esad)
10184. Ale nas napale (Alen, pa Alen as)
10185. Stribora je lela zaboravila (s tri bora jele, Laza, Bora, vila)
10186. Domar atakuje (do Marata kuje)
10187. Sve Verica malala (s vevericama lala)
10188. Nama tad oruđe rđa (na matadoru Đerđa)
10189. Sava nimalo na Cicu ne liči (s avanima lonac i Cune, liči)
10190. Mati jastuče pere (Matijas tuče Pere)
10191. Dosta je muške tiranije! (do staje mušketir A nije)
10198. Donesi tati karamele! (do nesita Tikaram, Ele)
10199. Randes s kavalirom (rand, ESS, kaval i Rom)
10200. Slutnja mahera (s lutnjama Hera)

29 јануар 2023TAKMIČENJE U REŠAVANJU REBUSA

 BOŽO & GOJKO’’

Autori: Božo Miljević I Gojko Mandić

Propozicije

 

         - Takmičenje počinje u petak 03.02.2023 u 20,00 časova. Tada ću na blogu objaviti linkove za skidanje 2 fajla sa rebusima, a sve rebuse zajedno, objaviću i na blogu.

        - U prvoj fazi koja traje do 23,00 vrednost svakog ispravno rešenog rebusa je određena brojem slova u rešenju. U drugoj fazi koja počinje u 23,05 i završava se u 24,00 objaviću kao pomoć broj slova u postavkama i naslove, pa će svaki ispravno rešen rebus osvojiti 50% početne vrednosti. U obe faze važi pravilo da se sva rešenja iz te faze šalju odjednom, a nikako pojedinačno.

        - Rešenja se šalju kao tekst na moj mejl i ne treba slati fajlove sa slikama koje vam šaljem zbog lakšeg rešavanja. Rešenja šaljite isključivo na mejl: nikic.branislav@gmail.com  Kolege koje nemaju mejl, a žele da učestvuju u takmičenju, mogu poslati svoja rešenja putem SMS poruke na telefon: +381 64 8306174. Rešenja koja stignu posle predviđenog vremena neće se priznavati.

        - Za rešavanje je pripremljeno 30 rebusa. I Božo i Gojko su pripremili po 15 rebusa koji su odvojeni u dva fajla, tako da svako može da bira čije će rebuse prvo da rešava.

        - Ako, prilikom sabiranja bodova, dva ili više takmičara imaju isti broj bodova, o plasmanu odlučuje broj bodova iz prve faze, zatim brzina predaje rešenja u prvoj fazi, a ako su dva ili više takmičara imali isti broj bodova i u isto vreme poslali rešenja za prvu fazu, tada odlučuje brzina u drugoj fazi. Ako se, kojim čudom, desi da su i tada izjednačeni, podeliće osvojeno mesto na tabeli.

       - Za prvoplasiranog takmičara Gojko je obezbedio jednu knjigu, ali je prvenstvena želja da se svi lepo razonodite i proverite svoje rešavačke sposobnosti. Puno sreće svim učesnicima!


Решења:
10177. Сестра дома куња (с Естрадом Акуња)
10178. Пакет Ана тегли (Пакета на тегли)
10179. Ради чиче шаљу пакете (радич и чешаљ у Пакете)
10180. Ко сад воли Тарзана? (коса, дволитар, Зана)
10181. Посед лудака (по седлу Дака)
10182. Опет Руси цугају (о Петру сиц у гају)
10183. Цвијеће сви саде (виц, свијеће, Есад)
10184. Але нас напале (Ален, па Ален ас)
10185. Стрибора је лела заборавила (с три бора јеле, Лаза, Бора, вила)
10186. Домар атакује (до Марата кује)
10187. Све Верица малала (с веверицама лала)
10188. Нама тад оруђе рђа (на матадору Ђерђа)
10189. Сава нимало на Цицу не личи (с аванима лонац и Цуне, личи)
10190. Мати јастуче пере (Матијас туче Пере)
10191. Доста је мушке тираније! (до стаје мушкетир А није)
10192. Топ Ана купила (Т опанак, У пила)
10193. Налис тужи ревију ''Старт'' (на листу жиреви Ј, уста РТ)
10194. Доби Јака сусједе (Д обија касу, С једе)