15 фебруар 2014

09 фебруар 2014

Решења:
2405. Прија путер Енцу (Пријап у теренцу)
2406. Рикнула мага ђакона (Рик нулама гађа Кона)
2407. Причају сатима Кетрин Ештон, Александар и Ивица (при чају сат и мак, етри, Неш, тона, лек, сан, дар и ивица)
2408. Антиквар купи капу (антикварк у пикапу)
2409. Нанос алувија (Нанос алу вија)
2410. Мали на услузи (малина у слузи)
2411. Ракије лепо Зејну греју (рак и јеле по Зејну Греју)
2412. Одела Ријана носа (оде Ларија Наноса)
2413. Прија пуса Мари (Пријап у Самари)
2414. Бинаурални звукови (бина, Урал, низ, вукови)
2415. Воздра, женскице (воз, Дражен, скице)
2416. Примили паупери Воју (прим и липа у перивоју)
2417. Коста благо напаса (КО стабла, го НА, пас А)
2418. Тен Каја његује (тенк А, јање, гује)
2419. Пикантан умак има кума Ката (ПИ канта, НУ мак, И мак, У мак, ат А)