28 јануар 2023

ВРЕМЕПЛОВ
Ребусе скенирао и послао Живадин Јовановић.

22 јануар 2023

Решења:
10159. Валцери с Алзашанком (Вал, цер и Сал за шанком)
10160. Ради чико стубе Ванди (радич и кост у беванди)
10161. Ево Бискупије (Ево биску пије)
10162. Тоталан распад (Тот, Алан, Ра, Спад)
10163. По године Коста лаже (погоди неко сталаже)
10164. Рато неразумник (Кин, музаре, нотар)
10165. ''Има један кућерак у Срему'' (на ћуркама су креме и Дује)
10166. Преспавај тај одмор Емина! (Преспа, Вајта, јод, море, мина)
10167. Да није Ласлу комшија Никола? (Данијела с луком, Шијан и кола)
10168. Причест и кризма (приче, Стик, ризма)
10169. Слободо моја! (с лободом Оја)
10170. Настава се наставила (Наста, Васе, Наста, вила)
10171. Кук Оља оперира (кукољ, а о Пери Ра)
10172. Катарза злотвора (Катар, ЗАЗ, Лао, твор)
10173. Компот је хладан (ком, Потјех, Ладан)
10174. Дома, често, Лука писма носи (ДО маче, стол У, капи СМО, нос И)
10175. Сеоба ластавица (СЕ обала, С тавица)
10176. Ау, Томо би лимузину (аутомобили М из ИНУ)