недеља, 22. јануар 2023.

Решења:
10159. Валцери с Алзашанком (Вал, цер и Сал за шанком)
10160. Ради чико стубе Ванди (радич и кост у беванди)
10161. Ево Бискупије (Ево биску пије)
10162. Тоталан распад (Тот, Алан, Ра, Спад)
10163. По године Коста лаже (погоди неко сталаже)
10164. Рато неразумник (Кин, музаре, нотар)
10165. ''Има један кућерак у Срему'' (на ћуркама су креме и Дује)
10166. Преспавај тај одмор Емина! (Преспа, Вајта, јод, море, мина)
10167. Да није Ласлу комшија Никола? (Данијела с луком, Шијан и кола)
10168. Причест и кризма (приче, Стик, ризма)
10169. Слободо моја! (с лободом Оја)
10170. Настава се наставила (Наста, Васе, Наста, вила)
10171. Кук Оља оперира (кукољ, а о Пери Ра)
10172. Катарза злотвора (Катар, ЗАЗ, Лао, твор)
10173. Компот је хладан (ком, Потјех, Ладан)
10174. Дома, често, Лука писма носи (ДО маче, стол У, капи СМО, нос И)
10175. Сеоба ластавица (СЕ обала, С тавица)
10176. Ау, Томо би лимузину (аутомобили М из ИНУ)

3 коментара:

Č. Jelić је рекао...

10161. Evo Biskupije (Evo bisku pije).

Бранислав Никић је рекао...

Da, mislio sam da se piše velikim slovom, jer sam na nekoliko sajtova video tako napisano.
Izvini, ispravljam.

Č. Jelić је рекао...

Velikim se slovom piše Biskupija (naselje kod Knina).
Naslov rebusa odnosi se upravo na to mjesto.