26 новембар 2022

ВРЕМЕПЛОВ

Ребусе скенирао и послао Решад Бесничанин.

24 новембар 2022

НАЈАВА ТАКМИЧЕЊА У РЕШАВАЊУ РЕБУСА НА БЛОГУ ТиО ПОВОДОМ 10. РОЂЕНДАНА


Очекују Вас сјајни ребуси и добра забава од двоје врхунских мајстора ребуса. Надам се да ће број такмичара бити велики.

20 новембар 2022

Решења:
10012. Доминира леска шикаром (до Мини Рале с кашикаром)
10013. Бари Јере Наташу (баријере на Ташу)
10014. Разуздани Лазарони (Раз уз Данила зарони)
10015. Пријете главешине (прије тегла веш Тине)
10016. Обузета слутњом (обу зета с лутњом)
10017. Прете Клари тутори (претекла Риту Тори)
10018. Зарибао бабо дома (зар и баобаб Одома)
10019. Цури идем баба (Цури и Демба Ба)
10020. Скупе романе тражимо (с Купером Анет, раж и Мо)
10021. Куку, Реља каза Николији (Кукуреља, казани, колији)
10022. Marc-Andre ter Stegen (Maršan, Dretar, Steven)
10023. Наслеђа (На слеђа)
10024. Предали Јапанци римарије (пре далија панцир и Марије)
10025. Поени са Умага (по Ениса у Мага)
10026. Добар ребус (до барбе Рус)
10027. Партије лажу народ (пар тијела, жуна, Род)
10028. Ибри је Горана драга (И бријег, О рана, Д рага)
10029. Капице за рибаре (капи, Цезар и Баре)
10030. Prepade miš kamperice (P rep, A Demi, škamp, Erice)