03 јун 2014

NAJREBUS MESECA MAJA

        Završio se i maj pa da polako izaberemo najbolji rebus objavljen na ovom blogu u toku maja. Potrebno je da odaberete 10 rebusa za koje smatrate da su bili najbolji, pa među njima izaberite najbolja tri koje ćete oceniti sa 4, 3 i 2 boda. Ostalih sedam dobiće po 1 bod.Vaš izbor najboljih rebusa napišite u komentarima ispod ovog posta,  a možete ih poslati i na moj mejl: nikic.branislav@gmail.com
       Pravo glasanja imaju svi koji to žele, dakle i autori rebusa i rešavači, a mogu i oni koji su samo posmatrači. Rok za glasanje je nedelja (08.06.2014) do 20,00 časova. Važna napomena, autori koji su objavili rebuse u toku ovog meseca ne mogu da glasaju za svoje rebuse.
        Da vam posao bude malo lakši, dajem vam spisak svih rebusa koji dolaze u obzir za glasanje. Eliminisao sam samo rebuse iz rubrike Vremeplov i one koji su već negde objavljeni pre pojavljivanja na blogu.

2618. Otac nama govori (o tacnama go Vori)
2619. Opaka Kara (ara, kakapo)
2620. Udio Brazilaca (ud i obrazi Laca)
2621. Ud aka Kara (ara, kakadu)
2625. Bokal vina (vokal, bina)
2626. Najpre kolevka (naj preko levka)
2627. Pop u Žabarima (po puža bar ima)
2628. Kop na Kolubari (kopna, Kol u bari)
2629. Prelete najpre kometa (Prele, te naj preko meta)
2630. Uši Dušanki zebu (u Šidu šank i zebu)
2631. Miris kiše na Balkanu (mi, ris, Kiš, Ena, bal, Kanu)
2632. Nas tenis umara (na Seni Sumatra)
2633. Sneg liže Omanka (s negližeom Anka)
2634. Koalicija za Vaclava (koalici jazavac lava)
2638. Basna o boama (bas na oboama)
2639. Posej do Novice Leri! (Posejdonovi celeri)
2640. Katatonija (kata Tonija)
2641. Jaki Nijemci (Jakini jemci)
2642. Izbor akademika te razgali (iz Bora kade Mika tera Z Gali)
2643. Do usijanja (o usi janjad)
2644. Bi Romana s Tirketom (biro, Manastirke, Tom)
2645. Raspali cestom Alija (Ras, palice, Stoma(k)lija)
2646. Vina Verdaska - Vinaver daska
2647. I voda neumitno teče (Ivo Daneu, Mit, note, Če)
2648. Silovit kontramanevar (Ravena, Smart, nokti, Vol-I)
2649. Stavra baca pikado (dosta vrabaca, pika)
2653. Destabilizatori (stade Bil iza Tori)
2654. Poderani su derani (pod Erani sud, Erani)
2655. Poplava Srbije (pop lava s R bije)
2656. Vuku sok nama (Vuk u soknama)
2657. Cura Muje - mis Lila (u ramu je mislilac)
2658. Gorak lek (gora Klek)
2659. Sana nasipe ruši (S ananasi, Peru ŠI)
2660. A na nasipu bedem (ananasi, pub, edem)
2661. Voda nadire kroz garaže (vod, Ana, direk, Rozga, raže)
2662. Poplavila Vicana Jasenica (pop, lav i lavica, naja, senica)
2664. Buja Sava (Bujas, Ava)
2668. Uzorana ledina (u Zorana L Edina)
2669. Meritorni Tonka vezali da Krle tka (Merit, orniton, kavez, Alida, krletka)
2670. Ubila ga kletva (u Bila gak, letva)
2671. Una nas uplašila (U nana, sup L, A šila)
2672. Pakosnica (pano, skica)
2673. Strikova čajanka (s tri kovača Janka)
2674. Đura meri, Đoko seče (ĐU rame riđokose ČE)
2675. Jasno je meni k'o dan (ja s nojem, Eni kod An)
2676. Čeka Pag Lava (Če, kapa, glava)
2677. Mač i ćiverica (mačići, Verica)
2678. Nas okupira Nemačka (na soku pirane, mačka)
2679. Osim toga (Osim, toga)
2680. Karačiću prijala vina (Karači, Ćuprija, lavina)02 јун 2014
Решења:
2668. Узорана ледина (у Зорана Л Едина)
2669. Мериторни Тонка везали да Крле тка (Мерит, орнитон, кавез, Алида, крлетка)
2670. Убила га клетва (у Била гак, летва)
2671. Уна нас уплашила (У нана, суп Л, А шила)
2672. Пакосница (пано, скица)
2673. Стрикова чајанка (с три ковача Јанка)
2674. Ђура мери, Ђоко сече (ЂУ раме риђокосе ЧЕ)
2675. Јасно је мени к'о дан (ја с нојем, Ени код Ан)
2676. Чека Паг Лава (Че, капа, глава)
2677. Мач и ћиверица (мачићи, Верица)
2678. Нас окупиа Немачка (на соку пиране, мачка)
2679. Осим тога (Осим, тога)
2680. Карачићу пријала вина (Карачи, Ћуприја, лавина)
2681. Корито (кот'о, РИ)