14 децембар 2013
VREMEPLOV

Za današnji vremeplov odabrao sam 3 rebusa velemajstora za rebuse Nedeljka Krakera iz Zagreba.

08 децембар 2013

Решења:
2298. Сан Керубина (санке Рубина)
2299. Кости судоперу Ена довезе (кости су до Пере Надовезе)
2300. Поли ме Риза цијанатом (полимеризација, Н, атом)
2301. Баци лопту женица (бацил, оптуженица)
2302. Носи чело ван Гога (нос и чело Ван Гога)
2303. Скуп сазива на Рабу Зина (скуп саз Ивана Рабузина)
2304. - Да ли си сликар - ас?  - Ма, не!  (Дали, Сисли, Карас, Мане)
2305. Доларе гута Сирија (до Ларе Гут Асирија)
2306. Маче татине мазе (мачета Тине Мазе)
2307. Стрикана Десанка шибала (с три Канаде санкаш и бала)
2308. Италијанка Раула Капабланке (Ита, Лијан, караула, капа Бланке)
2309. Превер гласно повикаше (пре вергла снопови, каше)
2310. Прижељкујемо Налиса (при Жељку је Мона Лиса)
2311. Трипо Кокоља (три П око коља)
2312. Скупоцјена петунија (скуп, оцјена пет, унија)