26 октобар 2009

Решења из претходне недеље:

149. Мери Дијану води (меридијан у води)
150. Доста блага зима чека Цигу (до стабла гази маче кацигу)
151. Кулови ликују (К у лови Л И кују)
152. Норма рудара (Н ормар удара)
153. Скијање на води (С кијање наводи)
154. Прија годинама чува трице (при јагоди на мачу ватрице)
155. Прикупите гласаче Тиране (при купи тегла са четир' Ане)
156. Зло за алкосе (З лоза, АЛ косе)
157. Услови запада (УС лови, ЗА пада)
158. Све за народ Ариља (свезана рода риља)
159. Роду зима шкоди (Р одузима ШК од И)
160. Носи сач Марица (нос и сачмарица)
161. Стара слава (С Тарас, Лав А)