19 новембар 2022

ВРЕМЕПЛОВ

Ребусе скенирао и послао Решад Бесничанин.

13 новембар 2022

DOPUNA BAZE

Od pre desetak dana, popisu rebusa se pridružio Božo Miljević, pa bih hteo da mu se i ovom prilikom zahvalim na velikoj pomoći. Ja sam sa popisom rebusa objavljenih na blogu Nedjeljka Nedića stao negde sredinom januara, a Božo je za nekoliko dana završio drugu polovinu januara, ceo februar i ceo mart. Baza rebusa je premašila cifru od 28.000.

Решења:
9993. Маре лице дома његује (марелице до мање гује)
9994. Вијек око штанге (вије кокош танге)
9995. Чу њиску паорка (чуњ и скупа орка)
9996. Милија кућу прији покади (мили јак у Ћуприји по кади)
9997. Пленум етника (плен уметника)
9998. Сан скри Тамара (санскрит, амара)
9999. И Ранка и Росана (Иран, Каиро, Сана)
10000. У магистрату Тин (Умаг, Истра, Тутин)
10001. Кулак и сељак (Кула, Кисељак)
10002. ''Nevera'' u Limi (Neve, Raul, Imi)
10003. Хале Пирота (Халеп и Рота)
10004. Kompliment (Pom, Kliment)
10005. Громада с Каракорума (гро Мада/га/скара ко Рума)
10006. Проветрише Шираку кабине (прове, три шешира, кука, бине)
10007. Видео сам Дизниленд лани (Виде, осам дизни, Лендл, Ани)
10008. Кост Раши лако срасла (КО страшила, кос Р, ас ЛА)
10009. Воли Дарка Јела (вол И, дар КА, јела)
10010. Јакоб и Ката траже зебу (јак О, бик, ат, ат, раже, зебу)
10011. Палестрина (пале С три НА)