14 фебруар 2021

ПОЗДРАВ СВИМА СА ЗЛАТИБОРА


Решења:
8446. Азаренка (Азар, Енка)
8447. Дио гомиле (Диого, Миле)
8448. Davi Esu zla Tina (Davies uz Latina)
8449. Не мари мудар (нема риму дар)
8450. Мери узорке стара матера (Мери уз оркестар Аматера)
8451. Кочоперни Цезар (Кочо, пернице, зар)
8452. Догађај у јури (дога Ђају јури)
8453. Дивља мала Ванда (див, љама, лаванда)
8454. Нагла вика Павла буди (на глави капа, В лабуди)
8455. Узима мала Севи ренту (уз имама Ласе Вирен ту)
8456. Принципи реципроцитета (принц и преци, пр/е/ци, тета)
8457. Они би планинарили, а ви? (авиони биплани на Рили)
8458. Ко ту рикоту, Рико, тури? (котури, котури, котури)
8459. Пече Мату рана та (пече (капе) матураната)
8460. Стрип Тихомира (с триптихом Ира)
8461. Деда Лукини савети (Дедал у Кини с авети)
8462. Стрико жели мало мира (с три коже Лима ломи Ра)
8463. Мокре ћерамиде (М окреће Р, а МИ ДЕ)
8464. Зар да, Леко, зором чамиш? (зар, далекозор, омча, миш)
8465. Раскош у љетовалишту (Р ас, кошуље ТО, вали ШТУ)