07 март 2015

NAJREBUS MESECA FEBRUARA


U izboru za najrebus meseca februara učestvovalo je 14 sudija. Sabiranjem njihovih glasova dobili smo i pobednika za protekli mesec, a to je Čedomir Jelić iz Vareša sa rebusom: Mi Suzi mast otopismo (mis uzima stoto pismo). Jako lepa postavka praćena sjajnom ilustracijom i lepo rešenje bili su od presudnog značaja za ovu pobedu. Zanimljivo da je među prvih 10 samo tri autora rebusa: Čedomir sa 6, Miloš sa 3 i Momir s jednim. Čestitke Čedomiru i pohvale Milošu i Momiru za plasman među 10 najboljih.
03 март 2015

NAJAVA TAKMIČENJA U REŠAVANJU REBUSA

Danas sa početkom u 19,00 časova na blogu Slavka Bovana počinje takmičenje u rešavanju rebusa koje je osmislio Svetislav Cvetković iz Leskovca. Pozivam vas da se odazovete u što većem broju i tako podržite mladog kolegu. Propozicije pročitajte ovde:  takmicenje

01 март 2015

IZBOR ZA NAJREBUS MESECA FEBRUARA

           Prođe i taj februar. Nadamo se da su se mačke smirile, pa mi možemo da krenemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na blogu u toku februara. Pravila već znate, vaš zadatak je da odaberete 10 rebusa za koje smatrate da su bili najbolji i da među njima ocenite najbolja tri sa 4, 3 i 2 boda. Ostalih sedam dobiće po 1 bod. Vaš izbor najboljih rebusa napišite u komentarima ispod ovog posta,  a možete ih poslati i na moj mejl: nikic.branislav@gmail.com
       Pravo glasanja imaju svi koji to žele, dakle i autori rebusa i rešavači, a mogu i oni koji su samo posmatrači. Rok za glasanje je petak (06.03.2015) do 24,00 časa. Rezultate ću objaviti u subotu (07.03.2015). Kao što znate, autori koji su objavili rebuse u toku tog meseca ne mogu da glasaju za svoje rebuse.
           Iz spiska za glasanje eliminisao sam rebuse iz rubrike Vremeplov i one koji su već negde objavljeni pre pojavljivanja na blogu. Molim sve koji budu glasali da u obzir uzmu težinu rebusa prilikom sastavljanja, nove ideje u rebusima, zanimljive kombinacije i vizuelan izgled, kao i lepo rešenje. 

3268. Tri poena zasad ima Lina (Tripo, Ena, zasadi malina)
3269. Polako stari kairska medresa (Pola, Kostarika, Irska, med, resa)
3270. U gori se strese stražar (ugori, sestre, sestra, žar)
3271. U Čad ode jana (uča do Dejana)
3274. Veće Crne Gore (veće CR nego RE)
3275. Stoku Nasta komšijama čuvala (sto kuna s takom, šija, mač, uvala)
3276. Mala Viki je, vele, fantazija (Malavi, Kijev, elefant, Azija)
3277. Bata cipele Neši dodaje (bataci, pelene, Šid, odaje)
3278. Al' ga brije Lazar (Al, Gabrijel, Azar)
3279. Ne diraj kovčege varalice (Ned i Rajkov, Če Gevara, Li, Ce)
3280. Park mamuta (Mark pa Muta)
3281. Nasta sjajan film (Nastasja, Jan, Fil M)
3282. Pančevačka staklara (Pančev, Ač, Kasta, Klara)
3283. Sed Ilija (sedi lija)
3287. Soliteri Jeruzalema (sol i terijer uz Alema)
3288. Dobra Zdeni kola (do brazde Nikola)
3291. Nada mi je mlada (nad amijem Lada)
3292. Mi Suzi mast otopismo (mis uzima stoto pismo)
3293. U žiži Žak (uži žižak)
3294. Eto, to ste vi! (Eto, tostevi)
3295. Bale tokom ljeta (balet oko Mljeta)
3296. Redikuli sebe zlopate (red i kulise bez lopate)
3297. Ima li Nikola strica Pina? (imalin i kola s tri capina)
3298. Prote zaradiše dolare (proteza Radiše do Lare)
3299. Gost ražari vatru, Bane (go stražar, iva, truba ne)
3300. Zna geg Ola (Z nag, E gola)
3301. Polako s tim aparatom (pola kostima, para, Tom)
3302. Nanu Lena vodi (nanule na vodi)
3303. Često Mara kara sina (Če, sto maraka, Rasina)
3304. Mili Toma rado navraća (Milito, Maradona, V Raća)
3308. Uz Ub imaju reke (u zubima Jure ke)
3309. Dokon Zola pere cipele (do konzola perec i Pele)
3310. Udomila dogu Sara (Udo, Mila do gusara)
3311. Bijes Andalužana (bije sandalu Žana)
3312. Sekira dase fobija (Seki Rada sef obija)
3313. Pero rezu tegli (perorez u tegli)
3314. Damski salon (Damask i slon)
3315. Pitekantrop (pite, kan, trop)
3316. Lepa Jelena (leja, pelena)
3317. Kanula Mari suzica (kanu, lama, ris, uzica)
3318. Dosta je belaja Jane (do staje bela jaja ne)
3319. Krajcar i cekin (kraj carice kin)
3320. Sandri će Momo stić (s Andrićem O mostić)
3321. Nas i cure broje (rebro je na sicu)
3322. Jared Leto (jare, dleto)
3326. Sara momke dira (sa ramom Kedira)
3327. Šupu Tima sa Dorom obila (Šuput i Masa do romobila)
3328. Popizdi na mene Gina (pop iz Dina Menegina)
3329. Došla gatara babi na kafu (do šlaga taraba, bina, Kafu)
3330. Primož Danici masira nožice (pri moždanicima Sirano, žice)
3331. Uze Leni Mara mastilo (u zelenim arama ''stilo'')
3336. Tim Silvi Vartan (na travi Vil Smit)
3337. Lope de Vega (age, vede, Pol)
3338. Boki voli adorante (Etna, roda, Ilovik, Ob)
3339. Tenisačica Na Li (čelistica Ana ni)
3340. Premet Lepa prati (pre metle paprati)
3341. Redovi skija (re do viskija)
3342. Sedef Adi Lidija namakne (sede Fadil i Lidija, Mak ne)
Решења:
3326. Сара момке дира (са рамом Кедира)
3327. Шупу Тима са Дором обила (Шупут и Маса до ромобила)
3328. Попизди на мене Гина (поп из Дина Менегина)
3329. Дошла гатара баби на кафу (до шлага тараба, бина, Кафу)
3330. Примож Даници масира ножице (при можданицима Сирано, жице)
3331. Узе Лени Мара мастило (у зеленим арама ''стило'')
3332. Супу кусам (Масу, купус)
3333. Налиј Иви ликер (на лији Вил и кер)
3334. Припит ујак (при Питу јак)
3335. Насамо супруга с Титом (на Самосу пругасти Том)
3336. Тим Силви Вартан (на трави Вил Смит)
3337. Лопе де Вега (аге, веде, Пол)
3338. Боки воли адоранте (Етна, рода, Иловик, Об)
3339. Тенисачица На Ли (челистица Ана ни)
3340. Премет Лепа прати (пре метле папрати)
3341. Редови скија (ре до вискија)
3342. Седеф Ади Лидија намакне (седе Фадил и Лидија, Мак не)