15 октобар 2010

Захваљујући Јовану Недићу из Белог Манастира и његовој енигматској архиви, ево и антологијског ребуса Антуна Кошира објављеног у Чвору из Бјеловара.

12 октобар 2010

Ове недеље, а надам се и следеће, ћу вам на блогу приказати избор најлепших чистих ситуацијских ребуса. Нажалост, немам пуно извора из којих вадим те ребусе, па се надам да ће посетиоци блога моћи да ми помогну у томе и пошаљу ми нешто из својих архива.

10 октобар 2010

РЕШЕЊА:
687. Можда навију га (мождана вијуга)
688. Башту он оре (баш ту Оноре)
689. Парк ашика (пар кашика)
690. Обед рукама (о бедру кама)
691. Ољу штипај Еди (ољушти па једи)
692. Узели су крамп они (уз елису крампони)
693. Пилићи Стеве Личине (П и Л и Ћ исте величине)
694. На растанку сузе (нараста Н, ку, С уз Е)
695. Доби снахе Рената (до Б и С нахерена ТА)
696. Пикси рано пао (П иксирано па О)
697. Диван бенд (Д и ван Б енд)